Kulli elanikele hakkab vett müüma Raven

1292

Aprillis sõlmis Raasiku vallavalitsus OÜdega Alukon, Saneline ja Fuxia Holdings ostu-müügilepingud, millega osteti Kulli külas Pärtli detailplaneeringualal 40 000 euro eest 7 kinnistut – ühel asub pumpla, teistel ühisveevärgiga seotud veetrassid ja drenaažid. Peale selle võeti kolmelt Kulli elanikult tasuta vastu kinnistu, mille nemad olid Alukonilt ostnud 10 000 euro eest.
Vallasekretär Gunnar Nuuma rääkis, et esialgu soovisid 2015. aastal oksjonilt pankrotivarana Kulli küla pumbamajaga ja veetrassidega kinnistud ostnud firmad, keda esindas Konstantin Ivanišvili, nende eest 60 000 eurot või pakkus rendile, kuid sellega polnud nõus elanikud ega vallavalitsus: „Kuna vallavolikogu oli nõus nende kinnistute eest maksma kuni 40 000 eurot, otsustasid kolm inimest ühe kinnistu ise ära osta ja vallale anda. See summa läheb nende liitumistasude katteks. Enne ostutehingut tegime Pärtli piirkonna elanike ja kinnistuomanike hulgas küsitluse, kas ollakse valmis ühisveevärgiga liituma, kui selle hind on 2000-2300 eurot.“
Raasiku vallavolikogu lubas Kulli Pistriku väikekoht 17a kinnistu, millel asub pumpla, müüa edasi OÜle Raven, ülejäänud kinnistute osas, kus asuvad veevärgiga seotud rajatised, seati vee-ettevõttele isiklik kasutusõigus. Kuna Raveni eelarves kinnistu ostmiseks raha ei ole kavandatud, peab vee-ettevõte vallale ostu-müügisumma tasuma vastavalt sellele, kuidas toimub ühisveevärgiga liitumine. Ühtlasi määrati Raven ka Kulli küla Pärtli detailplaneeringualal vee-ettevõtjaks.
Vallasekretär oletas, et juuni lõpuks on vallavalitsuse ja Raveni vaheline ostu-müügi tehing vormistatud ning Raven saab hakata Kulli küla Pärtli piirkonna elanikega sõlmima liitumislepinguid ja neile vett müüma.
„Praegu pumpla töötab, elanikud maksavad sellele kuluva elektri eest, kuid tarbitava vee eest veel mitte,“ selgitas Gunnar Nuuma.
Pärtli planeeringualal on 25 elamukrunti, reaalselt tarbib vett kümmekond majapidamist.

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelKurg­la kü­la ja kros­si­sõit­jad täien­da­vad hea tah­te le­pin­gut