Raasiku vald valis kruusateede hooldajad

1849

Raasiku vallavalitsus korraldas riigihanke, mille eesmärk oli leida viieks aastaks hooldajad valla kruusateedele.

Riigihankekonkurss viidi läbi koostöös ASiga Innopolis Konsultatsioonid. Lihtsustatud pakkumismenetlusega riigihankega otsiti soodsaimaid pakkujaid teeäärte niitmisele ning teehooldusele.

„Soovisime riigihankega leida ettevõtte või ettevõtted, mis tegeleksid kuival perioodil vallateede greiderdamise, osalise tolmutõrje ning teepeenarde hooldusega,“ selgitas vallavalitsuse haldusjuht Aivar Suursaar.

Riigihanke kutsedokumendid võttis välja 7 ettevõtjat, pakkumise esitas neist viis. Niitmistöödele laekus kaks pakkumist, kolm pakkumist esitati nii teehoolduse kui niitmistööde tegemiseks.

Kõigi ettevõtjate pakkumised kvalifitseerusid, kuna hankedokumendid vastasid nõuetele ning kõigil on olemas töödeks vajalik tehnika ja nõutud teehoiutööde kogemus. Vallavalitsus tunnistas niitmistööde osas edukaks FIE Heigo Pakats pakkumise ning teehoolduse osas OÜ Üle pakkumuse.

„Teised hinnapakkumised olid oluliselt kõrgemad. Hinnad on fikseeritud nii, et viie aasta jooksul need veidi kasvavad,“ selgitas Aivar Suursaar.

Sel aastal on niitmise hind 0,11 krooni meetri eest, greiderdamise hind 0,082 krooni ruutmeeter, tolmutõrje hind 3,53 krooni m² ning kruusa teele laotamine 189 krooni m³.

Hange hõlmas ligikaudu 70 kilomeetrit teid ja tänavaid ning elamute lähedal asuvaid teelõike, kus on vaja teha tolmutõrjet. Greiderdamist on vaja teha ligi 60 kilomeetril külateedel ning umbes 8 kilomeetril Raasiku ja Aruküla alevikus. Teepeenarde niitmist tuleb teha 1,5-2 meetri laiuselt ligikaudu 190 kilomeetril kahel korral aastas, esimene kord 15. juuni ja 15. juuli vahelisel ajal, teist korda ajavahemikus 15. augustist 15. septembrini.

Kokku läheb kruusateede hooldus sel aastal maksma 270 000 krooni. Hooldustöödega alustatakse sel nädalal.

Teede-tänavate ehituseks 1,74 miljonit krooni
Teede ja tänavate ehitamiseks on Raasiku valla tänavuses eelarves 1 738 500 krooni. Sellest 938 500 saadi riigilt, 800 000 on vallaraha.

Selle eest on Arukülas kavas osaliselt asfalteerida Suvila tänav, Raasiku alevikus kruusakattega lõik Paju tänavast ning rekonstrueerida jalakäijate sild.

Külateedest on plaan remontida Saunaküla tee ning jätkata eelmisel aastal alustatud Härma-Mallavere tee remonti. Osa rahast kulub Aruküla kergliiklustee projektile.

Eelmine artikkelSissetung kauplusesse
Järgmine artikkelPikva mõisa omanik on üks muinsuskaitsetalgute algatajaid