Raasiku vald tellib soojamajanduse arengukava

1583

Arukülas oli korterelamute soojustamise ja kaugkütte seminar.

Raasiku vallavolikogu aseesimees, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude juht Jako Reinaste kutsus 22. detsembril soojustamise ja kaugkütte teemast huvitatud Arukülla seminarile. Arutlema tulid Aruküla kortermajade, valla, arengu-planeerimiskonisjoni esindajad ning energiaaudiitor Aare Vabamägi.
Jako Reinaste sõnas, et kutsus seminari kokku, sest Arukülas on olnud viimasel ajal terav teema kaugkütte hind ja areng: „1. maist tõuseb eriotstarbelise diisli kergkütteõli aktsiis. Seda diislit kasutatakse nii eramajade kui omavalitsushoonete kütmiseks.“
Ta lisas, et Arukülas on kortermajad osaliselt soojustatud, mõni tervenisti rekonstrueeritud, mitmed mõtlevad soojustamise peale.
Sel aastal jätkab Kredex kortermajade soojustamise toetamist, lisandunud on toetus eramajade kütte­süsteemi väljavahetamiseks. Tänavu peaks avanema EL abirahade taotlemise võimalus. Avalikul arutelul on riiklik energiamajanduse arengukava aastani 2030,  mis annab pikemaajalised suunised energiamajanduse korraldamiseks.
Jako Reinaste märkis, et investeeringud küttesüsteemi on alati pikaajalise tasuvusega, seega aruka otsuse tegemiseks on vaja infot, kas tarbija, kohalik soojatootja ja riik on üksteisest sarnaselt aru saanud, et anda võimalus tarbida madalaima hinnaga soojust: „Ideaalis peaksid kaugkütte investeeringud algama kortermaja soojustamisest, siis katelseadme vahetamisest odavama kütuse vastu, seejärel toimuma torude optimeerimine ja vajadusel soojustamine.“
Ta sõnas, et Raasiku valla 2015. aasta eelarves on ette nähtud raha, et tellida Euroopa Liidu abiraha toel Raasiku vallale soojamajaduse arengukava, mis annaks tarbijatele kindluse tulevikuks. Arengukavas arvutatakse võimalikud mõistlikud tulevikustsenaariumid, et vastavalt sellele ehk juba tuleval  aastal teha KIKile investeeringute taotlus.“
Arutelul osalejad märkisid, et hoone rekonstrueerimisel peab olema selge, kas jäädakse kaugküttesse või valitakse lokaalne lahendus.
Jako Reinaste sõnas, et arvestades Aruküla kortermajade kompaktset asetust, võimalust üle minna odavamale puiduhakke kütusele ja torustiku head korrasolekut, saab kaugküttega jätkamine olema  tulevikus soodsaim lahendus: „Raasiku olukord on teistsugune, peab otsima  lahendusi seoses uue koolimaja ehitamisega lähiaastatel ja seega tarbimise mahu kasvuga.“
Arutelul osalejad otsustasid, et järgmine kohtumine toimub jaanuari lõpus, teemaga seonduv info on saadetud ka vallavalitsusele.

Eelmine artikkelRaasiku staadion sai FC Jokeri värvides soojakud
Järgmine artikkelTänavu hakatakse rekonstrueerima Kehra staadionit