Raa­si­ku vald müüs maad

43
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus müüs 14. ok­toob­ril toi­mu­nud ava­li­kul suu­li­sel enam­pak­ku­mi­sel Aru­kü­las Või­du tä­nav 3a asu­va 6107 ruut­meet­ri suu­ru­se ela­mu­maa tü­ki 82 000 eu­ro eest. Oks­jo­nil osa­le­sid kaks erai­si­kut. Maa alg­hind oli 80 000 eu­rot, oks­jo­nil ker­kis 2000 eu­ro võr­ra.