Kol­ga muu­seu­mi uus fon­di­hoid­ja on NE­LE REIAL

796
NELE REIAL.

Ala­tes 16. juu­list hak­kab Kol­ga muu­seu­mi fond­hoid­ja­na töö­le Ne­le Reial, se­ni­ne fon­di­hoid­ja Git­ta Truus suun­dub pe­re­ga ela­ma oma ko­du­kan­ti Lõu­na-Ees­tis­se. Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier üt­les, et kon­kur­si­le esi­ta­ti üle 20 aval­du­se: „Ne­le Reial on õp­pi­nud Kol­ga ja Kuu­sa­lus koo­lis ning Nõo Reaal­güm­naa­siu­mis, ta on maail­mas rin­gi rän­na­nud ja nüüd tul­nud ko­du­kan­ti ta­ga­si.“ Nele Reial tantsib hobina Argentina tangot, nõustab lapseootel ja sünnitanud naisi. Fon­di­hoid­ja­na hak­kab ta eks­po­naa­te di­gi­ta­li­see­ri­ma, pikemaajalisem plaan on ra­ken­da­da näi­tus­tel vi­deo- ja au­dio­la­hen­du­si. „Suu­r unis­tus on, et elav­neks koos­töö val­la koo­li­de ja muu­seu­mi va­hel, et roh­kem noo­ri leiak­sid tee muu­seu­mis­se,“ mär­kis ta.

Eelmine artikkelLahemaa Turismiühing arendab koostööd ja ühisturundust
Järgmine artikkelSõnumitoojas 15. juulil