Kuusalu valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö arengukavast

710

Möödunud laupäeval kogunesid Kolgaküla rahvamajja valla spordi-, kultuuri- ja noorsootöö arengukava teemal kaasa rääkima 26 inimest – MTÜdest, vallavalitsusest ja volikogu vabaajakomisjonist. Arengukava koostamise algatas vabaajakomisjon ning kuulutas välja konkursi, et leida projektijuht, kes viiks läbi rahvakoosoleku, teeks sellest kokkuvõtted ja juhendaks töörühmi. Ainus taotlus tuli Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaualt. Koosolekut viisid läbi Kaisa Linno Kolgakülast, Anu Kirsman Kaberla, Kadri Seeder Kalme, Ingeldrin Viljak Pärispea külast ja Melika Kindel Kolgast. Kohaletulnutel paluti sõnastada valdkonniti probleemid ning hakati otsima lahendusi. Kokkuvõte esitatakse 15. detsembriks vabaajakomisjonile, kes moodustab töögrupid, et jätkata tööd arengukavaga. Põhjalikum lugu Kolgakülas räägitust ilmub järgmises lehes.