Raa­si­ku pe­rears­ti­kon­kurss nur­jus

105
Raasiku tervisekeskus.

Ter­vi­sea­me­ti kor­ral­da­tud kon­kurss Raa­si­ku val­da kol­man­da pe­rears­ti leid­mi­seks nur­jus, sest täh­ta­jaks ei esi­ta­tud üh­te­gi soo­via­val­dust. Val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et ter­vi­sea­met on lu­ba­nud kor­ral­da­da uue kon­kur­si. Eel­mi­sel nä­da­lal aru­tas val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon val­la­pool­seid et­te­pa­ne­kuid kon­kur­si õn­nes­tu­mi­seks. „Ko­mis­jo­ni ot­sus oli, et vald on val­mis pak­ku­ma uue­le pe­rears­ti­le iga­külg­set abi ja toe­tust, peaa­si, et ta mei­le töö­le tu­leks,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja. Ter­vi­sea­met kuu­lu­tas Raa­si­ku val­la kol­man­da pe­rears­ti­ni­mis­tu leid­mi­seks kon­kur­si, ku­na val­las töö­ta­va­te pe­rears­ti­de Hel­gi Vai­nu ja An­na Prist­roms­ka­ja ni­mis­tud on täis ning pal­jud ela­ni­kud pea­vad pe­rears­ti juu­res käi­ma mu­jal.

Eelmine artikkelMiks ei saa Aru­kü­la koo­li juu­res suu­sa­ta­da?
Järgmine artikkelROLAND VI­LE­PA­JU Ka­ha­last sai TO­RE su­ve­laag­ri­te kuld­kor­ral­da­ja tiit­li