Raasiku kool saab esmalt juurdeehituse raamatukoguga

2388
Selline peaks välja nägema uus koolihoone: vasakul spordihoone, paremal paistab raamatukogu ots.

Juurdeehitus on plaanis valmis saada aasta lõpuks ning olemasoleva koolihoone renoveerimine järgmise aasta jaanipäevaks.

Raasiku kooli renoveerimisest on räägitud kaua – hoone on jäänud kooliperele kitsaks, kehalise kasvatuse tunde tuleb sageli teha koolimaja koridorides ning ruumid vajaksid kaasajastamist.
Lisaks õpilastele ootavad investeeringuid Raasiku aleviku elanikud, kes tunnevad puudust korralikust spordihoonest. Raasiku jalgpallimeeskonna FC Joker esindaja Jaan Jalas postitas sotsiaalmeediasse pildi, kuidas teevad trenni Raasiku kooli saalis, kus on igale mängijale ruumi vaid ligikaudu 2 ruutmeetrit, võrdluseks tõi ta Kehra saali, kus ruumi tunduvalt rohkem.
Kohalike unistus parematest sportimisvõimalustest lükkub aga esialgu edasi, sest ühe tiiva juurdeehitus, praeguse osa renoveerimine ning spordihoone läheksid kokku maksma umbes 5,5 miljonit. Seda raha Raasiku vallal pole, laenu saaks võtta 2 miljonit ning see sai kirja ka tänavusse eelarvesse.
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi ütles, et Raasiku kooli renoveerimine on investeeringute prioriteet ning kõige olulisem tegevus, mis vallas käesoleval ning järgmisel aastal ees seisab: „Tänavuse eelarve vastuvõtmisega sai renoveerimiseks ning kooli laiendamiseks antud roheline tee.”
Teisipäeval, 2. veebruaril oli Raasiku põhikoolis töökoosolek, kus nii kooli kui vallavalitsuse esindajad arutasid, kuidas edasi minna. Vallavalitsus tegi ettepaneku renoveerida koolihoone ja rajada üks uus tiib, kuhu tulevad nii õppeklassid, tugiruumid kui raamatukogu. Vallavanem Raivo Uukkivi sõnas, et selleks hetkeks oli teada, et koolivõrgu korrastamise toetusmeetmest 2016. aastal põhikoolivõrgu korrastamise nime all toetusraha ei saa, toetatakse gümnaasiumide ümberkujundamist. Põhikoolide võrgu korrastamisele saab toetust taotleda kõige varem 2017. aastal, seega tuleb vallal  hakkama  saada  oma  rahaga.
Vallavanem rääkis volikogu veebruarikuu istungil, et töökoosolekul tehti arutluse käigus saalist ettepanek, et võiks vaadata kogu projekti korraga, ka spordihoone rajamist, ja teeks hanke kogu projektile: „Niimoodi läks see kirja ka koosoleku protokolli, tegelikult on meil aga olemas prognooshind ning sellise maksumuse tarvis pole meil võimekust. Meil ei ole ka mõistlik niiöelda igaks juhuks kogu mahu peale hanget korraldada, sest me ületaksime kogu kompleksi prognoositud maksumusega riigihanke rahvusvahelise piirimäära ja pikendaksime hankeperioodi umbes kuu võrra. Samas teame juba ette, et seda lepingut me alla kirjutada ei tohi, sest vahendid puuduvad.”
Ta lisas, et küsis selle üle ka rahandusministeeriumist: „Tegelikult on õigus volikogul öelda, palju me laenu võtame, kuid ministeerium võib suurema summa puhul valda niiöelda karistada – hakkab iga kuu üle kandma vähem üksikisiku tulumaksu, võetakse ära võimalus KIKi ja EASi toetusmeetmetest raha saamiseks, lisaks võidakse tagasi keerata ka need toetused, mis on saanud positiivse otsuse.”
Vallavanema sõnul on seega ettepanek alustada esmalt raamatukoguga tiiva ehitamisest. Kui see saab valmis, tehakse sinna ajutised klassiruumid ajaks, kuni koolihoonet renoveeritakse. See tähendab, et ei pea rajama hoovi peale ajutisi klassiruume: „See on kooli ettepanek, läbi kaalutletud ning pole põhjust kahelda, et see niimoodi ka toimib.”
Raamatukogu tiib peaks plaani järgi valmis saama käesoleva aasta lõpuks, järgmise aasta suveks koolimaja renoveerimine.
Raivo Uukkivi juhtis tähelepanu, et kuigi räägitakse raamatukogust, siis juurdeehitusse tulevad ka klassiruumid, juurdeehitusse kolib lisaks õpperaamatukogule ka aleviku rahvaraamatukogu.
Raasiku põhikooli direktor Kadri Viira kommenteeris, et uude koolitiiba tulevad keemia-füüsika, ajaloo ja geograafia õppeaine kabinetid, muusikaklass, kunsti­klass, ruum logopeedile, avarad ruumid kodundus- ja käsitöötundideks. Uude osasse ehitatakse õpetajate tuba ja vajalikud olmeruumid, 1. korrusele tänapäevased tööõpetuse klassiruumid poistele, materjali- ja laoruumid, metalli- ja puidutööruumid.
Kadri Viira täpsustas, et pole õige rääkida vaid raamatukogu ehitusest, jättes kõrvale kooli laiendamise: „Tõsi, raamatukogu saab ruumid esimesele korrusele, teisele on planeeritud lasteosakond koos õpikute fondiga.”

Eelmine artikkelSEVERI JÕÕRAS Kuusalust tuli kahekordseks Tallinna meistriks
Järgmine artikkelNeli viisi, kuidas tulumaksutagastust kasutada