Loksa linna sotsiaaltoetused

1569

ILMI TERNOVSKAJA, Loksa linnavolikogu liige

Küsisin Loksa linnapea kabinetis, miks kohalik leht Loksa Elu ei avaldanud 20. jaanuaril 2016 vastu võetud Loksa linnavolikogu määrust, mis kajastab kohaliku toimetuleku piiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärasid. Seda kuuldes haaras abilinnapea mu käest, tegi ukse lahti ja tõukas mind uksest välja.
Kogu lugu juhib tähelepanu sellele, kui  kehv on Loksa linnavalitsuse suhtlemine linnaelanikega. Enamik neist on pensionärid, kellel ei ole raha.
Loksa Elu on Keskerakonna ajaleht, minul pole õigust seal sõna võtta. Toon siinkohal ise välja need piirmäärad kehtestatud määruse sõnastuses:
1. Kehtestada sotsiaaltoetuste maksmisel arvessevõetavaks kohalikus toimetulekupiiriks 250 eurot.
2. Kehtestada järgmised kohalike sotsiaaltoetuste piirmäärad: 2.1 ühekordne toetus – kuni 150 eurot aastas; 2.2 sünnitoetus – 200 eurot kahele esimesele lapsele ja alates kolmandast lapsest 300 eurot; 2.3 ranitsatoetus – 50 eurot; 2.4 elluastumistoetus – kuni 320 eurot; 2.5 juubelitoetus – 30 eurot; 2.6 matusetoetus – 130 eurot; 2.7 lapsehoiuteenuse toetus – kuni 100 eurot kuus lapse kohta; 2.8 küttetoetus – kuni 50 eurot aastas; 2.9 pensionitoetus – 50 eurot taotleja sünnikuus.
3. Erandkorras võib vastavalt linnaeelarve võimalustele komisjoni ettepanekul ettenähtud piirmäärasid ületada kuni vabariigi valitsuse kinnitatud kolmekordse töötasu alammäära ulatuses ühe taotluse kohta.
Iga taotluse jaoks tuleb kirjutada kirjalik avaldus.

Eelmine artikkelSEVERI JÕÕRAS Kuusalust tuli kahekordseks Tallinna meistriks
Järgmine artikkelNeli viisi, kuidas tulumaksutagastust kasutada