Raa­si­ku Jo­ker peab sõp­rus­män­gu USA jalg­pal­lu­ri­te­ga

6

Lau­päe­val, 18. no­vemb­ril kell 16 al­gab Raa­si­ku staa­dio­nil jalg­pal­li sõp­rus­koh­tu­mi­ne Raa­si­ku FC Jo­ker esin­dus­võist­kon­na ning Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­dest Ees­tis­se tree­ni­ma ja sõp­rus­män­ge pi­da­ma sõit­nud PSC Soc­cer Aca­de­my võist­kon­da­de va­hel.

„Meie en­di­sel jalg­pal­lu­ril Joel Lind­pe­rel on amee­rik­las­te­ga si­de­med sel­lest ajast, kui ta män­gis ise Amee­ri­kas. USA jalg­pal­lu­rid tu­le­vad Ees­tis­se tree­ni­ma ja soo­vi­vad ka sõp­rus­män­ge pi­da­da. Ole­me Joe­li­ga tei­nud koos­tööd ja mul õn­nes­tus üks sõp­rus­mäng tuua ka Raa­si­ku­le,“ rää­kis Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li.

Jalg­pal­lik­lu­bi Tal­lin­na Ka­lev spor­di­di­rek­tor Joel Lind­pe­re on sa­mu­ti Raa­si­kul ko­hal ja ja­gab soo­vi­jai­le au­tog­ram­me. Mäng on pealt­vaa­ta­jai­le ta­su­ta, kuid müüak­se õn­ne­loo­se, mil­le­ga on või­ma­lik või­ta Rag­nar Kla­va­ni au­tog­ram­mi­ga jalg­pal­li­särk.

Eelmine artikkelNõm­me­ves­ki kü­la­va­nem on KEL­LY LAA­NE­MAA
Järgmine artikkelEes­ti tä­na­vu­ne pa­rim ma­ni­küü­ri­te­gi­ja töö­tab Kuu­sa­lu val­las