Nõm­me­ves­ki kü­la­va­nem on KEL­LY LAA­NE­MAA

6

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Nõm­me­ves­ki kü­la­va­ne­maks Kel­ly Laa­ne­maa. Nõm­me­ves­ki kü­la­koo­so­lek toi­mus 3. no­vemb­ril, val­la esin­da­ja­na osa­les kant­se­leis­pet­sia­list Rih­ti Väin­sar. Kü­la­va­ne­ma kan­di­daa­diks esi­ta­ti ain­sa­na Kel­ly Laa­ne­maa, te­ma poolt olid kõik 13 hää­le­ta­nut, vas­tu­hää­li ei ol­nud. Kvoo­ru­mi­nõue oli täi­de­tud – hää­le­ta­nu­test 6 on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi re­gist­ree­ri­tud Nõm­me­ve­s­ki ela­ni­kuks ja va­li­mi­sõi­gus­li­kud, vas­ta­valt sta­tuu­di­le oleks pi­da­nud Nõm­me­ves­ki kü­la­va­ne­ma va­li­mis­tel osa­le­ma rah­vas­ti­ku­re­gist­ris re­gist­ree­ri­tud kü­la­ela­ni­kest vä­he­malt 4. Koo­so­le­kul rää­gi­ti ka kü­lap­lat­si ja sel­le kõr­val asu­va park­la ala kor­ras­ta­mi­sest, kül­la tu­le­va tee sei­su­kor­rast. Teh­ti et­te­pa­nek, et Nõm­me­ves­ki sil­la val­gus­tust tu­leks laien­da­da ko­gu mäe­le, et al­la- ja üles­sõit oleks tur­va­li­sem. Ol­di ka se­da meelt, et ASi­ga Ma­ru tu­leks asu­da lä­bi­rää­ki­mis­tes­se, et aru­ta­da Val­ge­jõe­le tam­mi taas­ta­mist Nõm­me­ves­kil.

Eelmine artikkelLAU­RI BET­LEM lah­kus Raa­si­ku vo­li­ko­gust
Järgmine artikkelRaa­si­ku Jo­ker peab sõp­rus­män­gu USA jalg­pal­lu­ri­te­ga