Raa­si­ku abi­po­lit­sei­nik AA­VO SI­RE­LI­LE po­lit­sei tun­nus­tus

521
AAVO SIREL.

Po­lit­sei aas­ta­päe­va pu­hul ja­gas Põh­ja pre­fek­tuur tun­nus­tust. Üks po­lit­sei tee­ne­te­ris­ti seits­mest hõ­be­me­dalist an­ti Ida-Har­ju abi­po­lit­sei­ni­ku­le Aa­vo Si­re­li­le Raa­si­kult. Ta on abi­po­lit­sei­ni­ku­na rii­gi tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­nud 25 aas­tat. 2013. aas­tal tun­nus­ta­ti Aa­vo Si­re­lit abi­po­lit­sei­ni­ku tee­ne­te­mär­gi ning 2016. aas­tal Põh­ja pre­fek­tuu­ri tee­ne­te­mär­gi­ga. Te­ma koh­ta mär­gi­ti, et Aa­vo Si­rel on Ida-Har­ju jaos­kon­nas üks enim pa­nus­ta­nud abi­po­lit­sei­nik, kes osa­leb nii pat­rul­lis kui tut­vus­tab teis­te­le abi­po­lit­sei­ni­ke tööd ja te­ge­mi­si. Ta on ala­ti val­mis ai­ta­ma, kui po­lit­seil on va­ja abi suu­re­ma­tel sünd­mus­tel.

Eelmine artikkelAru­kü­las ja Raa­si­kul uued pa­kiau­to­maa­did
Järgmine artikkelSõnumitoojas 18. novembril