Aru­kü­las ja Raa­si­kul uued pa­kiau­to­maa­did

673

Lo­gis­ti­ka­fir­ma DPD, kes alus­tas ok­toob­ris pa­kiau­to­maa­ti­de võr­gus­ti­ku laien­da­mist väik­se­ma­tes­se asu­la­tes­se, pai­gal­das need eel­mi­sel nä­da­lal Aru­kül­la ja Raa­si­ku­le. Mõ­le­mas ale­vi­kus on au­to­maa­did Kon­su­mi kaup­lu­se ees. Ok­toob­ris sai DPD pa­kiau­to­maa­di Aeg­vii­du.

Eelmine artikkelTei­se Kü­la Tea­ter tõi Kõn­nu kü­la­ma­jas la­va­le „Mä­ge­de ilu­dus­ku­nin­gan­na“
Järgmine artikkelRaa­si­ku abi­po­lit­sei­nik AA­VO SI­RE­LI­LE po­lit­sei tun­nus­tus