Tee­lis­te ki­ri­kud Ida-Har­jus

35
Kuusalu kirik

Tee­lis­te Ki­ri­kud 2023 uuel hooa­jal on taas pal­jud ki­ri­kud ja pü­ha­ko­jad su­ve­pe­rioo­dil rei­si­hu­vi­lis­te­le pi­ke­malt ava­tud. „Tee­lis­te Ki­ri­kud“ trü­ki­seid-rei­si­juh­te ja­ga­tak­se osa­le­va­tes ki­ri­ku­tes ja ko­ha­li­kes tu­ris­miin­fo­punk­ti­des. Ka saab osa­le­va­te ki­ri­ku­te koh­ta roh­kem in­fot in­ter­ne­tis tee­lis­te­ki­ri­kud.ekn või ki­rik.ee. Ida-Har­ju­maal osa­le­vad ala­nud hooa­jal EELK Aeg­vii­du Alek­sand­ri ki­rik, EELK Har­ju-Jaa­ni Ris­ti­ja Jo­han­ne­se ki­rik, EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ki­rik, EELK Lee­si Ka­ta­rii­na ki­rik, EELK Lok­sa Maar­ja ki­rik, EELK Pik­va Mii­kae­li ka­bel, EELK Jõe­läht­me Pü­ha Neit­si Maar­ja ki­rik, EELK Ko­se Pü­ha Ni­ko­lau­se ki­rik, EEKBKL Keh­ra pal­ve­la, EEKBKL Lok­sa bab­tis­ti­ko­gu­du­se pal­ve­la, EEKBKL Valk­la bap­tis­ti­ko­gu­du­se pal­ve­la, MPEÕK Lok­sa Kroon­lin­na pü­ha õig­la­se Joan­ni ki­rik, EEVK Kuu­sa­lu ven­nas­te­ko­gu­du­se pal­ve­ma­ja.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la uue noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel osa­le­sid 151 hää­le­ta­jat
Järgmine artikkelÕpe­ta­ja JÜ­RI RE­BA­NE kor­ral­das Kuu­sa­lu koo­lis suu­re ma­le­la­hin­gu