Pudisoo-Leesi-Loksa eriliin väljub endiselt reedeti

23
Kuusalu vald

Kui­gi Kuu­sa­lu val­la eri­liin mars­ruu­dil Pu­di­soo-Lee­si-Lok­sa-Lee­si-Pu­di­soo hak­kas ok­toob­rist sõit­ma ree­de ase­mel nel­ja­päe­vi­ti, ot­sus­ta­ti lü­ka­ta sõi­duaeg bus­si­sõit­ja­te soo­vil ta­ga­si ree­de­se­le päe­va­le. Buss sõi­dab ok­toob­rist ala­tes iga nä­dal, su­vel sõi­tis üle nä­da­la. Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel sel­gi­tas, ehk­ki nel­ja­päev va­li­ti sõi­du­päe­vaks, et või­mal­da­da Ju­min­da pool­saa­re ela­ni­kel käia Lok­sal asu­vas Kuu­sa­lu val­la tee­nin­dus­punk­tis, ei pi­da­nud sõit­jad se­da va­ja­li­kuks. Nen­de jaoks on olu­li­sem ree­de­ti Lok­sat kü­las­tav li­haau­to, sealt on aas­taid os­te­tud li­ha­kraa­mi. In­fo sõit­ja­te ra­hu­lo­le­ma­tu­se ja sõi­du­päe­va muut­mi­se soo­vi koh­ta jõu­dis val­la­maj­ja Pu­di­soo-Lee­si eri­lii­nil sõit­va Tek­toon-A ju­hi kau­du. Tek­toon-A oli sõi­dua­ja ree­de­le ta­ga­si tõst­mi­se­ga nõus.

Eelmine artikkelMinisteerium algatas Raasiku volikogu preemia-otsu­se kohta järelevalvemenetluse
Järgmine artikkelTuulepargi arendaja taotleb kohtult Raasiku volikogu otsuse tühistamist