Polügooniteemalised koosolekud

756

Anija ja Aegviidu vallajuhid kohtusid kaitseministeeriumi esindajatega, Kuusalu vallavanem arutas Soodla harjutusväljaku küsimust külavanematega.

Vabariigi valitsus on saatnud Aegviidu, Anija ja Kuusalu vallavalitsusse korralduse eelnõu Soodla harjutusvälja asutamise ja eriplaneeringu koostamise kohta.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi kutsus uue harjutusväljaga piirnevate Kosu, Aru, Kursi, Hirvli ja Sigula külade külavanemad teisipäeval, 16. juunil vallamajja koosolekule. Kohal olid kolme küla esindajad.
Kursi külavanem Kairi Loit saatis vallavanemale kirja, kus loetleb, et harjutusala laienemise suurim mure on müra, ala äärde peaks paigaldama müratõkked. Polügooniga piirnevate külade teedele võiks panna musta katte, harjutusalale ja sealt ära liikumine ei tohi toimuda elumajade läheduses, tuleks rajada eraldi tee majadest kaugemale. Harjutusperioodidest peaks lisaks vallavalitsusele informeerima e-mailiga ka külavanemaid. Õppustevälisel ajal tuleb tagada kohalikel elanikel pääs polügoonile, kuna see on harjumuspärane ujumise, kalapüüdmise, seene- ja marjalkäigu piirkond.
Vallavanem Urmas Kirtsi: „Külade esindajad rääkisid, et saadakse aru, kaitsevõime tugevdamise jaoks on uut harjutusvälja vaja. Ilmselt on kokkulepped tehtud ning ees on vaid vormistamise küsimus. Samas soovitakse, et küladega arvestataks.“
Külavanemad olid seda meelt, et kaitseministeeriumile saadetakse ühine kiri, milles soovitakse, et harjutusala piir peaks jääma elumajadest vähemalt 1 kilomeetri kaugusele ja  lageraiet ei tohiks piirialadel teha. Kaitsetehnika liikumisteed peaksid minema külakeskustest eemal ning säilitada tuleks Peterburi maanteelt otse ligipääs Piibe maanteele. Ka soovitakse rahvakoosolekut, kus tutvustataks harjutusvälja rajamisega seonduvat.
Anija vallamajas said kokku Aegviidu vallavanem Riivo Noor, Anija vallavanem Arvi Karotam, volikogu esimees Jaanus Kalev, MTÜ Soodlast Kõrveni juht Taavi Tamkivi, kaitseministeeriumi keskkonna- ja planeerimisnõunik ning kaitseväe pressiesindaja.
Jaanus Kalev: „Kohtumisest jäi hea mulje, kaitseministeeriumil on hea koostöövalmidus, inimeste tegevusi puudutavates küsimustes tullakse vastu. Mitteametlik koostöögrupp vaatab üle polügoonipiirkonna matkarajad. Meile anti mõista, et vajadusel on võimalik teha rasketehnika jaoks rajatavate teedega ristuvatele matkaradadele sildu.“
Lepiti kokku, et septembri esimeses pooles külastavad valla­esindajad kaitseministeeriumi.

Eelmine artikkelKuusalus toimus 4. basseinitriatlon
Järgmine artikkelKuusalu valla toetused kultuuri- ja spordiüritustele