Poliitilised toetussummad riigieelarvest

1410

Riigikogu kinnitas möödunud nädalal  2015. aasta riigieelarve, milles on ka eraldised nn poliitiliseks katuserahaks.

Järgmise aasta riigieelarvest on ligi 6 miljonit eurot jaotatud projektidele, mida on vahendanud  riigikogu fraktsioonid konkreetsete poliitikute kaudu. Neid toetussummasid on hakatud nimetama poliitiliseks katuserahaks. Toetusi jagatakse nii koalitsiooni kuuluvate parteide esitatud projektidele kui ka opositsiooni taotlustele.
Tuleval aastal jõuab poliitilist katuseraha ka Anija, Kuusalu ja Raasiku   valda   ning   Loksa   linna.
Anija vallavalitsus saab 5100 eurot Kehra Lastetare lasteaia personaliruumi remondiks. See summa on Sõnumitoojale teadaolevalt saadud Keskerakonna vahendusel.
Raasiku vallavalitsusele antakse 10 000 eurot Aruküla lasteaia Rukkilill mänguväljaku jaoks ning 9000 eurot Aruküla rahvamaja teatri- ja kinosaali valgus- ja helipargi väljavahetamiseks. Lasteaiale saadud rahastuste taga on riigikogu liige Andre Sepp, kelle vahendusel on varasematel aastatel riigieelarvest toetatud Raasiku rahvamaja, Aruküla lasteaeda ja skateparki. Aruküla rahvamajale antava toetusega on seotud Sotsiaaldemokraatlik Erakond.
Loksa linnale on riigieelarves kavandatud 5100 eurot kultuurikeskuse välistrepi ja fassaadi osaliseks remondiks. Seda summat saab siduda Keskerakonnaga.
Kuusalu vallast saavad poliitilist katuseraha MTÜd. MTÜ-le Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Selts on riigieelarves 3000 eurot õppepäevade korraldamiseks. MTÜ Pärispea Seltsimaja saab 3000 eurot seltsimaja renoveerimiseks. Laurentsiuse Selts MTÜ toetus on 5000 eurot Eduard Ahrensi mälestusmärgi püstitamiseks.
Lasterikaste perede seltsi ja Pärispea seltsimaja toetas Karel Rüütli Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ning Laurentsiuse seltsi IRL.
Kuusalu vallas registreeritud, kuid üle-eestilise tegevusulatusega MTÜ Murtud Rukkilille Ühing saab Reformierakonna eestkostel tegevustoetuseks 11 500 eurot ning  IRLi  toetusel  5000  eurot represseeritute   elukvaliteedi   parendamiseks,  ajaloolise  mälu  säilitamiseks,   tervise-   ja   infopäevade  korraldamiseks,  represseeritute nõustamispunkti töö jätkamiseks.