Pesorliinidelt võeti liiniload ja asendati teiste vedajatega

1663

Harju maavanem lõpetas korduvate õigusrikkumiste tõttu alates 11. aprillist Pesorliinide liiniload.

Harju maavalitsus saatis teisipäeval, 10. aprillil välja pressiteate, et maavanema Ülle Rajasalu korraldusega on ettevõtjale Rain-Mati Pesor antud liiniload tühistatud. Pesorliinide teenindatud bussiliinidel 262 Tallinn-Lagedi-Aruküla-Raasiku ja 224 Tallinn-Laagri hakkasid alates 11. aprillist ajutiselt sõitma ASi Samat bussid.

Liin 236 Tallinn-Kuusalu-Loksa-Viinistu asendati Harjumaa Liinide maakonnaliiniga 155.

Maavanem selgitas, et Pesorliinidega tuli äärmuslikult käituda reisijate turvalisuse huvides. Oli ka selliseid rikkumisi, kus liiklusjärelevalve pidi bussi kõrvaldama, sest sõidu jätkamist peeti liiga ohtlikuks.

Ülle Rajasalu: „Liinilubade kehtetuks tunnistamine on küll äärmuslik meede ning riivab kõige raskemalt vedaja õigusi, kuid antud juhul kaaluvad avalikud huvid üles ühe isiku õiguse tegutseda ühistransporditeenuse pakkujana.“

Harjumaa Ühistranspordikeskuse reisijateveo spetsialist Kadri Krooni ütles, et Pesorliinidega seoses on algatatud üle 15 menetluse: „Rikkumisi tuvastas ja järelevalvet tegi politsei koostöös maavalitsuse järelevalverühmaga. Busse kontrolliti Balti jaamas ja ka kaugemates paikades.“

Ta märkis, et rohkem oli rikkumisi läänesuunal sõitvate Pesorliinide bussidega, kuid vedajat käsitletakse tervikuna ja seetõttu võeti maakonnas ära ettevõtte kõik liiniload.

„Hindasime ja kaalusime, kes on valmis üleöö liinid üle võtma. Kommertsliinidel Laagri ja Raasiku suunal teenindab ajutiselt AS Samat, kuni on teada uue konkursi tulemused. Kuulutasime välja konkursi liinidele 262 ja 224 uue vedaja leidmiseks, pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. aprill,“ rääkis sõitjateveo spetsialist.

Bussiliini 236 kohta sõnas ta, et see otsustati teha avalikuks kiirliiniks: „Harjumaa Liinid on idasuuna avalike liinide teenindaja, vastavalt firmaga sõlmitud lepingule on võimalus anda talle lisaliine. Leping Harjumaa Liinidega kehtib 2013. aasta jaanuarini. Praegu teeme ettevalmistusi avalike liinide vedaja uue konkursi väljakuulutamiseks.“

Kiirliin 155 sõidab hommikul Loksalt välja 10 minutit varem, kui väljus 236 – uus aeg on 7.40. Suur muutus on ka see, et buss sõidab nüüd Kuusalu alevikku sisse, Pesorliinide peatus oli ringtee juures ja Tallinna poolt tulles Emarti kaupluse vastas.

Liin 155 väljub Tallinnast kell 6.20 ja 15.45, Loksalt kell 7.40 ja Viinistult kell 17.40, Loksalt kell 17.52.

Kuusalu keskuses on buss pealinna poolt tulles kell 16.36, Tallinna poole minnes kell 8.10 ja kell 18.21. Varahommikune Loksa poole suunduv buss on Kuusalus kell 7.06, kuid alevikku sisse ei sõida, peatub Emarti vastas.

Liinil 155 on peatused veel Kiiu viadukti juures, Loksa teeristis, Kolga teeristis, Kolgakülas, Suurpeal, Viinistul ja Turbuneemes. Täpsema info leiab ühistranspordikeskuse kodulehelt.

Eelmine artikkelTaotletakse raha Raasiku veetorni projektile
Järgmine artikkelTAMBERGI „Odüsseuse“ esietendus Kuusalus – Eesti tasemel kultuurisündmus