Kuusalu valla kultuuriüritustele 11 480 eurot ja sporditoetusteks 8600 eurot

942

Kuusalu vallavalitsus kinnitas möödunud neljapäeval kultuuri- ja spordiürituste tänavused toetussummad vabaaja komisjoni koostatud jaotuse järgi.

Kuusalu valla vabaaja komisjoni esimehe Urmas Paomehe sõnul tuli lähtuda rahanumbritest, mida oli vallaeelarvest jagada: „Ühtegi otsust ei tehtud kerge südamega. Komisjon on laiapõhjaline ja enamik liikmetest tegutsevad ka ise mõnes ringis või spordiklubis, on valdkonnaga hästi kursis. Oleksime tahtnud kõiki soovijaid toetada, aga pidime tegema valikuid. Pole rohkem raha, mida toetusteks jagada.“

Ta tõdes, et ei ole päris õige, kui toetusrahad kinnitatakse alles aprillis, ehkki taotlused tuli esitada pool aastat varem – 15. septembriks: „Volikogu kinnitas vallaeelarve märtsi lõpus. Jaotuste otsust ei saanud vastu võtta enne, kui toetussummad olid eelarves paigas. Läbirääkimistel vallavanemaga saavutasime kokkuleppe, et tuleval aastal läheb kiiremini, hiljemalt jaanuari alguseks pannakse spordi- ja kultuuriürituste summad lukku, volikogu kinnitab need eraldi ära enne vallaeelarve vastuvõtmist. Siis ei pea MTÜd ja klubid enam nii kaua ootama ja saavad asuda kiiremini tegutsema.“ 

Toetatakse 17 kultuuriüritust
Kultuuriürituste toetusteks esitati ligi 30 taotlust kokku 23 000 eurole. Vallaeelarves on selleks üle 11 000 euro, millest rohkem kui pool kulub valla tellitavatele üritustele. Vabaaja komisjon sai toetusteks jaotada 5460 eurot.

Kultuurisündmustest otsustati toetada Kuusalu Kunstide Kooli lavastust „Odysseus“ 700 euroga. Veljo Tormise Kultuuriselts saab naiskoori Kadri 45. sünnipäevaks 400, naisrahvatantsurühma Viimikud Eesti-Soome tantsupeole minekuks 260, Kuusalu kihelkonna rahvariietest koostatava raamatu jaoks 500, emadepäeva kontserdiks 300 ja jõuluootuse meisterdamiseks 300 eurot.

Harjumaa memme-taadi peol osalemiseks antakse vanaemade tantsurühmale Tiiu ja Vihasoo memmede tantsurühmale mõlemale 100 eurot.

Kolgaküla Selts saab koguperepäevade tarvis 500, Kuusalu Avatud Noortekeskus lastekaitsepäeva tähistamiseks 500 ning Kuusalu Valla Külade Ühing Tsitre küla 375. aastapäevaks 300 eurot. Eesti Koolinoorte Segakoori lauljaid toetatakse festivalil Europa Cantat osalemiseks 1000 euroga ning FIE Mait Lillemäe saab 500 eurot Kolga-Aabla kaluritepäeva peoks.

Toetuseta jäid valla taidlejate talvepidu, mihklipäeva perematk, Juminda poolsaare vanavanemate päev, Kuusalu näiteringi uuslavastus, kaluritepäeva pidu Turbuneemes, Kiiu mõisa perepiknik, jaanituli ja jõulupidu, Kolga-Aabla jaanituli, valla pensionäride õppereis, mälestus­üritus Lendurite kivi juures.

Valla tellitud ürituste raha vabaaja komisjon ei aruta. Veljo Tormise Kultuuriseltsile antakse vallavalitsuse otsusel 960 eurot kihelkonnamängu ja 2500 eurot lauritsapäeva jaoks. Eesti Laevajuhtide Liidu ja MTÜ Pärispea Seltsimaja ühist merepidu toetatakse 1600 euroga. Valla aastapäeva tähistamiseks saab Kolgaküla Selts 960 eurot.

Väiksemad summad kõigile spordiüritustele                  
Sporditoetusi küsiti kokku üle 12 600 euro, jagada oli 8589 eurot. Sellest antakse MTÜde ja eraisikute korraldatavateks võistlusteks kokku 1497, spordiklubide võistlusteks 4392 ning individuaalsportlaste toetuseks 2800 eurot. Kõiki taotlusi toetatakse, kuid soovitust väiksemas mahus.

Endel Rebane saab valla mälumängu MVks 64, Teet Kallaste Kasispea triatloniks 100 eurot. MTÜle Suurpea antakse Pärispea poolsaare külade kuuevõistluseks 55, Valgejõe Seltsimajale laste spordipäevaks 128, Turbuneeme Külaseltsile jüripäeva jooksuks 100 eurot.

Kolgaküla Seltsi toetatakse 150 euroga lauatennise valla MV ja 100 euroga piirkondliku mälumänguturniiri korraldamiseks. MTÜ Pohiranna saab Leesi mälumängude tarvis 100, MTÜ Kiiu Arendus rattavõistluseks „24 tunniga ümber Kuusalu valla „500 ning Kuusalu Pere­ühing titevõimlemiseks Kuusalu spordikeskuses 200 eurot.

Klubidest antakse võistluste korraldamiseks toetust Kuusalu Spordiklubile, karateklubile IVL, Kuusalu tenniseklubile, Kolga Palliklubile, Kolgaküla Radale, Kuusalu Matkaseltsile ja MTÜle Kuusalu Rahva­sport.

Kümnevõistleja Taavi Tšernjavski ja karateka Tanel Paabo saavad sporditegevuse toetuseks mõlemad vallalt 1000 eurot ning karatekad Kaido Taal, Keijo Treima ja Kadri Ustav igaüks 200 eurot. Võistlustantsijat Sten Hendrik Traussi toetatakse samuti 200 euroga.

Ühe õhtu pidusid ei taha toetada
Küsimusele, mis kaalutlusel jäeti osad kultuuriüritused valla toetuseta, vastas Urmas Paomees, et komisjoni kindel seisukoht oli – ühe õhtu pidusid ei taha toetada: „Kasusaajate hulk jääb küll väiksemaks, aga suurema märgilise tähendusega on lastele suunatud emadepäeva kontsert ning jõuluootuse meisterdamine. Toetame lastele mõeldud ettevõtmisi, juubeliüritusi, valla esindamist suurematel pidudel maakonnas ja välismaal. Jaanitulede teema oli komisjonis mitmel korral arutusel, otsustasime, et nendele toetust ei anta, kuna korraldajad saaksid õige majandamisega oma kulud ise katta. Samas on Kuusalu vallas kui pikima merepiiriga omavalitsuses traditsiooniliselt tähistatud kaluritepäeva, kordamööda on saanud toetust kas Kolga-Aabla või Turbuneeme pidu, tänavu on Kolga-Aabla kord.“

Ta märkis, et komisjon arutas kõik avaldused üksikasjalikult läbi, vaadati kasusaajate hulka, omafinantseeringu suurust, kas saadakse toetust ka mujalt ning kuidas oli taotlus vormistatud. Oli ka neid, kelle avaldus tuli tähtajast hiljem – seegi oli oluline miinuspunkt.

„Vabaaja komisjoni kõik kümme liiget avaldasid arvamust, osades küsimustes tuli ka läbi hääletada. Tulemus ei ole komisjoni esimehe ega ühe-kahe liikme seisukoht, see on põhjaliku töö tulemus. Arutasime koosolekul, suhtlesime e-kirjadega ja Skype vahendusel,“ ütles komisjoni esimees.

Eelmine artikkelTaotletakse raha Raasiku veetorni projektile
Järgmine artikkelTAMBERGI „Odüsseuse“ esietendus Kuusalus – Eesti tasemel kultuurisündmus