Omavalitsused jagavad jõulutoetusi ja -pakke

1308

Toimetus palus infot, kuidas vallad-linnad peavad jõulude puhul tänavu oma elanikke meeles.

Anija vallas on teinud vallavalitsus juba aastaid jõulupakke neljalapselistele ja suurematele peredele. Tänavu saavad pakid 32 peret, kokku kulub selleks vallaeelarvest 600 eurot. Pakis on pesemisvahendid, köögitarvikud, raamat.

Kommipakid saavad kõik kooliõpilased, lasteaialapsed, kodused lapsed valla korraldatud jõulupeol Alaveres ja Kehras ning ka Anija vallast lastekodusse viidud lapsed, kokku on neid 1037. Pakid läksid vallale maksma 2600 eurot.

Kuusalu vald maksab eakatele alates 80. eluaastast jõulutoetust 20 eurot. Kokku saavad toetust 282 pensionäri, selleks kulub vallal 5640 eurot.

Eestkosteperedele makstakse jõulutoetust 32 eurot lapse kohta, seda said 10 peret, vallal kulub selleks 320 eurot.

Kommipakid antakse kõigile Kuusalu valla lastele, ka neile, kes on 19aastased, aga veel õpivad. Vald tellis 1509 kommipakki kokku 5052,33 euro eest.

Raasiku vald maksab jõulude puhul toetust: 19 paljulapselist peret ning 12 puuetega lastega peret saavad 120 eurot.

Vähekindlustatud peredele makstakse 64 eurot, neid on kokku 25. Kokku saavad toetust 56 peret, vallaeelarvest läheb toetuseks 5320 eurot.

Vald premeerib ka sügava puudega inimeste 11 hooldajat 32 euro ja kommipakiga.

Kommipakke jagatakse Raasiku vallas 936 – lapsed alates 1. eluaastast kuni põhikooli lõpetamiseni, sealhulgas ka kodused ja lastekodude lapsed.
Kommipakkide eest tasus vald 3781 eurot.

Ka saavad kommipakid vallamaja töötajate lapsed, keda on kokku 21, selleks kulub 114,24 eurot.

Loksa linnast vastati, et kõik Loksa gümnaasiumi ja muusikakooli õpilased ning lasteaialapsed saavad kommipakid, kodustele lastele tehakse kultuurikeskuses jõulupidu.