OLEG GOGIN taotleb Loksa valimiste kehtetuks tunnistamist

655

Tema hinnangul on linnavalitsus rikkunud seadust – mõjutanud valimiste tulemust.

Loksa linnavolikogusse kandideerinud ja sinna mittepääsenud (sotsiaaldemokraatide nimekiri ei ületanud Loksal valimiskünnist – toim.) Oleg Gogin esitas vabariigi valimiskomisjonile taotluse tunnistada kehtetuks kohalike valimiste tulemused Loksal. 

Ta leiab, et Loksa linnavalitsus rikkus seadust ja vabade valimiste põhimõtet, kui avaldas vahetult enne valimisi ilmunud infolehes Loksa Elu linnapea Helle Lootsmanni allkirjastatud tekstid „Asjalik kohtumine linnarahvaga muudeti palaganiks” ja  „Katteta lubadustest kuni äraostmiskatseteni”.

Esimeses tekstis on kirjeldatud ja kritiseeritud sotsiaaldemokraatide Oleg Gogini ja Lennart Mängli tegevust linnavalitsuse korraldatud ümarlauas.

Teise on linnapea täielikult pühendanud Oleg Goginile – on kirjeldanud ja laitnud tema tegemisi alates 2002. aastast. See tekst lõpeb lausetega: „Tänaseks on Gogini võitluskaaslasi väheks jäänud, nendestki osa imporditud Tallinnast. See-eest valimislubadused ikka sama kõlavad ja katteta. Loodan, et ka need sadakond uskujat enam kolmandat korda „sama reha otsa ei astu.”.

Oleg Gogin viitab Põhiseadusele ja rahvusvahelisele konventsioonile, millega on liitunud ka Eesti riik. Konventsioonis on sätestatud, et riik peab tagama vabad valimised ja administratsioonil on keelatud sekkuda valimistesse. Loksa linnapea allkirjastatud tekstid on tema sõnul sekkumine valimistesse – Loksa linnavalitsus andis elanikele selge suunise, kui mitte öelda käsu, keda valida ja keda mitte.

Oleg Gogin: „Seadus ütleb, et valimised tunnistatakse kehtetuks, kui seaduserikkumine mõjutab valimistulemusi. Mina leian, et Loksa linnavõim sekkus valimistesse ja mõjutas tulemust. Kuna vabariigi valimiskomisjon jättis mu kaebuse rahuldamata põhjendusega, et saab anda hinnangu vaid valimiskomisjonide tegevusele, pöördun Riigikohtusse.”

Oleg Gogin on oma kaebuses viidanud ka päev enne kohalikke valimisi, 17. oktoobril, kui välireklaam oli keelatud, Loksa infotahvlitele välja pandud plakatitele, mis kutsusid üles mitte hääletama tema poolt.

Vabariigi valimiskomisjon vaatas Oleg Gogini kaebuse läbi 28. oktoobril. Kaebus jäeti rahuldamata, sest vabariigi valimiskomisjon ei saa anda hinnangut Loksa linnavalitsuse tegevusele, kuna see pole tema pädevuses. Plakatite kohta leidis vabariigi valimiskomisjon, ei saa välistada, et kirjeldatud poliitilise välireklaami tegemine aktiivse agitatsiooni ajal mõjutas valimistulemust. Samas puuduvad tõendid, mille alusel saaks hinnata, kas mõju oli oluline või mitte ja seega ei tuvastanud vabariigi valimiskomisjon, et plakatid võisid hääletamistulemusi mõjutada.

Oleg Gogin: „Küsimus on selles, kas Loksa kohalik võim andis linnakodanikele juhtnööre, keda valida. Kui andis, ei ole tegu vabade valimistega. Loodan, et Riigikohus annab juhtunule hinnangu. Kui Riigikohus lükkab mu kaebuse tagasi, siis on sellega öeldud, et nii võibki käituda, nagu tegi Loksa linnavalitsus.”

Sõnumitooja küsis Loksa linnapealt Helle Lootsmannilt, miks pidi avaldama vahetult enne valimisi linnavalitsuse väljaandes ülevaate Oleg Gogini tegemistest ja teda kritiseerima.

Helle Lootsmann jättis küsimusele vastamata.    

Eelmine artikkelVarastati metalli
Järgmine artikkelAnija uus vallavanem on TIIT TAMMARU