Norra eeskuju — vabatahtlikke võiks meil rakendada rohkem

862

HEAKi ja HOLi projekti raames käisid Norras õppereisil ka Raasiku, Kuusalu ja Anija valla esindaja.

Raasiku valla arengu­spetsialist ja Ida-Harju Koostöökoja juhatuse esimees Tiina Sergo, Kuusalu vallasekretär Maire Link ning MTÜ Koostöökoda juhatuse liige Lydia Kruusmann Anija vallast külastasid Harju delegatsiooniga Norra Randabergi kommuuni. Randaberg on Nissi valla sõpruskommuun.

Harju maakonna MTÜde eestvedajate ja omavalitsuste ametnike 15-liikmeline grupp sõitis Norrasse seoses Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ühise projektiga „Harjumaa mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö tugevdamine avalike teenuste osutamisel”. Projekti rahastab Norra-EMP regionaalprogramm.

Tutvuti Randabergi kommuuni sotsiaal- ja tervishoiu­ameti tööga, käidi hooldekodus ja selle juures toimivas vabatahtlike keskuses. Külastati eraettevõtet, kus töötavad vaimupuudega inimesed, ning vaadati, kuidas  tegutsevad tervishoiu- ja spordiklubid ning farmi juurde asutatud eralasteaed.

Iga õppepäeva lõpus tehti nähtust üheskoos kokkuvõte ja arutati, kuivõrd oleks võimalik seda rakendada oma koduvaldades Eestis.

Sõnumitooja küsis, milliseid mõtteid ja uusi ideid Norra-reisilt saadi ning mida neist võiks edaspidi ellu viia.

Raasiku valla arengu­spetsialist Tiina Sergo:  „Meie kasutamata ressurss on vabatahtlikud — vanemate inimeste ja lapsevanemate kaasamine. Norras Randabergi omavalitsuses on tööl eraldi inimene, kes nende tegevust koordineerib. Algul töötas ta täiskohaga, nüüd on vabatahtlike tegevus käima lükatud ja ta on ametis veel veerandkohaga. Alustas sellest, et otsis vabatahtlikke ja leidis neile tegevuse. Saavutatud on kaks olulist eesmärki ühekorraga — pensionärid on vabatahtliku töö kaudu kaasatud ühiskonnaellu ning samas on tänu neile  abivajajad aidatud. Huvitav oli ka see, et lapsevanemad tegutsesid vabatahtlikult laste spordiklubide juures, juhendasid nooremate laste treeninggruppe. Ka Raasiku vallas võiks kaasata rohkem vabatahtlikke lapsevanemaid.” 

Ta tõdes, et kõike nähtut ei ole meil võimalik rakendada, kui ka sooviks. Ühiskonnad ja arengutasemed ning õigusruum on erinevad. Norra ei ole Euroopa Liidu liige. Seetõttu pole näiteks ka nii karme tervisekaitsenõudeid. Norras töötas eralasteaed farmi juures, lapsed said loomadega tegelda. Lasteaia kolmes väikeses hoones olid oma kööginurgad, söök oli lihtne ja kodune. Polnud klassikalist magamisruumi. Kui lastest keegi väsis, leiti talle magamiskoht. Lasteaed mõjus elutervema ja vabamana kui meil. Omava­lit­sus kontrollib, kui palju võib eralasteaedu olla, ent kohatasu on seal sama suur kui kom­muu­ni lasteaedades.

Tiina Sergo jutustas veel, et delegeerimise all mõistetakse Norras rohkem seltsingutes tegutsevate vabatahtlike suunamist. MTÜd on seal suuremad organisatsioonid nagu näiteks Punane Rist.

Tiina Sergo: „Sama pro­jekti raames arutati HEAKis toi­munud kohtumisel hiljuti, et delegeerimine ei pea meil olema rahaline, võib anda näiteks MTÜle õiguse midagi korraldada.”

Ka Lydia Kruusmann koolitus-, info- ja nõustamiskeskusest Koostöökoda ütles, et kohalikke vabatahtlikke võiks rohkem rakendada: „Talvine vastlatrall ja Teeme Ära mõttetalgud Anija mõisas  näitasid, ka meil on inimesi, kel on häid ideid ja kes on valmis panustama oma aega ja tegema vabatahtlikku tööd. Neid tuleb kaasata, innustada ja usaldada.”

Ta jutustas, õppereisil veenduti taaskord, et vajalike teenuste delegeerimisse suh-tutakse Eestis väga erinevalt. MTÜde pakutavasse võiksid omavalitsused kindlasti tõsisemalt suhtuda. Näiteks tegeleb Koostöökoda juba kaheksa aastat täiskasvanute elukestva õppega, pakume piirkonna elanikele koolitusi, mis aitavad end tööturul kindlamalt tunda. Tänases olukorras on see oluline ja vajalik teenus. Oleks loo-mulik, kui omavalitsus toetaks vallaelanike koolitamist ja võimaldaks kasutada ruume tasuta. Loodetavasti saab  elukestva õppe teema prioriteedina kirja ka Anija valla arengukavasse ning teenus muutuks inimestele kättesaadavamaks.

Kuusalu vallasekretär Maire Link tutvustas reisil oma koduvalla delegeerimiskogemust — juba aastaid on vald sõlminud lepingu Veljo Tormise Kultuuriseltsiga taidlusringide tegevuse ja rahastamise koordineerimiseks ning kultuuriürituste korraldamiseks.                 

Eelmine artikkelNõu ja (tahte)jõuga suitsust vabaks
Järgmine artikkelArukülas tutvustati uue alajaama KSH programmi