Muusikakoolide tööst maikuus ja lõpuaktustest

296
Kuusalu Kunstide Kool.

Kehra kunstidekool kutsus pärast eriolukorra lõppu kõik õpilased kontaktõppele, teiste muusikakoolide lastest käisid koolis vaid lõpetajad.

Aruküla huvialakeskus Pääsulind
Alates 18. maist käisid 4. klassi ehk algastme lõpetajad ning muusikakooli põhiõppe lõpetajad 7. klassist kahe nädala jooksul kontakttundides, ülejäänud õpilased jätkasid distantsõpet. Direktor Malle Jaako ütles, et lõpetajad käisid distantsõppe ajal õpitud paladele viimast lihvi andmas ning

kontsertmeistriga kokkumängu harjutamas. Algastme lõpetajatel oli ettemängimine ja solfedžo arvestus, lõpetajatel oli solfedžo arvestus ja pillieksam ettemängimisena.

Lõpuaktused toimuvad reedel, 5. juunil Aruküla mõisas ning Raasiku filiaali lõpetajaile esmaspäeval, 8. juunil Raasiku rahvamajas. Igast perest võivad osaleda 4 inimest lõpetaja kohta. Arukülas on 6, Raasikul 5 lõpetajat.

Kehra kunstidekool
Alates 15. maist kuni 5. juunini toimub Kehra kunstidekoolis enam-vähem tavapärane õppetöö, direktor Ene Kerbi sõnul osalevad 99 protsenti õpilastest kontakttundides, vaid kahe pere laste vanemad polnud sellega nõus ja nende lapsed jätkavad distantsõpet, nendega viiakse läbi videotunde. Sel nädalal on 7. klassi õpilastel eksami asemel arvestus, ettemängimine.

Kehra kunstidekooli lõpuaktus on teisipäeval, 9. juunil koolimaja õues, kus on väike kontsert ja aktus. Vihma korral toimub lõpupidu koolimajas, sel juhul saavad osaleda iga lõpetaja perest veel kaks inimest. Lõpetajaid on 7.

Kuusalu Kunstide Kool
Kuusalu Kunstide Koolis käisid maikuu lõpupoole kontaktõppes mõned õpilased õpetajate kutsel. Kooli läksid ka 7. klassi õpilased, kes tegid pillieriala ja solfedžo eksami, kunstiklassi õpilased sooritasid oma eriala eksami.

Direktor Tatjana Jõeleht ütles, et teised õpilased lõpetasid õppeaasta distantsõppes, ka 4. klassi õpilased, kellele seekord noorema astme lõpetamiseks ettemängimist ja eksameid ei tehtud. Ka jääb ära traditsiooniline kevadkontsert.

Muusikakooli 7. klassi õpilaste lõpuaktus toimub sel reedel, 5. juunil Kuusalu rahvamaja õuel. Lõpetajaid on 9.

Loksa muusikakool
Ka Loksa muusikakoolis lõpetasid õpilased õppeaasta distantsõppel. Koolis käisid mai lõpus 7. klassi õpilased. Direktor Lauri Metus sõnas, et lõpuaktus toimub reedel, 5. juunil kultuurikeskuse saalis. Lõpetajaid on 5.

Eelmine artikkelLõ­puak­tu­sed koo­li­des pä­rast erio­lu­kor­da
Järgmine artikkelLä­bi­rää­ki­mis­te kok­ku­le­pe – Suur­pea pii­re ei pea muut­ma