Lä­bi­rää­ki­mis­te kok­ku­le­pe – Suur­pea pii­re ei pea muut­ma

337
Kuusalu vald.

Eel­mi­sel kol­ma­päe­val koh­tu­sid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se al­ga­tu­sel Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­se saa­lis Suur­pea kü­la kol­me hu­vig­ru­pi esin­da­jad. Val­da esin­da­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann ja kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo. Suur­pea lin­na­ku ja põ­lis­kü­la eral­da­mi­se al­ga­ta­ja­test osa­le­sid kok­ku­saa­mi­sel Sig­ne Blum ja Tõ­nu Pres­järv. MTÜst Suur­pea Kü­la­selts ning An­ze­li­ka Koch ja Ja­nek Mar­ke­vitš en­di­sest sõ­ja­väe­lin­na­kust. Kü­la se­nist hal­dus­jao­tust soo­vi­vast MTÜst Pa­rim Paik Suur­peal olid kok­ku­saa­mi­sel An­ne­li La­mo­no­va ja Õn­ne Ar­ba. Val­la­va­ne­ma sõ­nul jõu­ti kok­ku­lep­pe­le, et kü­la ei ha­ka­ta ka­heks ja­ga­ma, sel­le ase­mel muu­de­tak­se val­las keh­ti­vat kü­la­va­ne­ma sta­tuu­ti: „Ot­si­me la­hen­du­se ning leia­me sõ­nas­tu­se sta­tuu­ti muut­mi­seks nii, et lin­na­ku ja põ­lis­kü­la ela­ni­kud saak­sid osa kü­la­ra­hast ja võik­sid toi­me­ta­da omaet­te. Sta­tuu­ti saab muu­ta vo­li­ko­gu ot­su­se­ga, sel­le­le eel­ne­vad aru­te­lud ko­mis­jo­ni­des ja kind­las­ti ka koos kü­la­va­ne­ma­te­ga.“ Suurpea küla 115 elanikku saatsid märtsis vallavalitsusele taotluse jagada küla ja linnak eraldi asustusüksuseks. Vallavolikogu algatas asustusjaotuse muutmise ja andis vallavalitsusele ülesande uurida asjaolusid.

Eelmine artikkelMuusikakoolide tööst maikuus ja lõpuaktustest
Järgmine artikkelKehra uuest lasteaiast