MTÜ Arenduskoda lihvib uut strateegiat

1985
Tegevjuht HEIKI VUNTUS.

Kuusalu, Vihula, Tapa ja Kadrina valda ning Loksa linna ühendava Arenduskoja tegevjuht HEIKI VUNTUS, kui kaugel on Arenduskoja Leader-piirkond perioodi 2014-2020 strateegia koostamisega?
„Lõplikult valmis veel ei ole. Alustasime uue strateegia väljatöötamisega käesoleva aasta alguses, olid väiksemate gruppide töökoosolekud ning piirkondlikud koosolekud. Üldjoontes on strateegia kokku pandud, aga me ei kiirusta. Ootame kuni põllumajandusminister on andnud välja vastava määruse. Praegu on olemas üleminekumäärus strateegiate ettevalmistamise kohta.
Plaanime veebruaris saata oma strateegia projekti ministeeriumisse arvamuse saamiseks. Märtsis läheb liikmetele lugemiseks, strateegia tuleb vastu võtta liikmete üldkoosolekul. Üleminekumäärus ütleb, et hiljemalt 30. aprillil peab vastuvõetud strateegia minema PRIA kaudu hindamisele. Eesti Leader-piirkondade strateegiad sisuliselt järjestatakse, üks osa eraldatavast rahast sõltub sellest, kui palju punkte hindajatelt saame.“
Millega peale strateegia praegu tegelete?
„Detsembri alguses toimub kahepäevane seireseminar. Algaval taotlusperioodil muutub projektide seire veel olulisemaks.Teeme kokkuvõtte 2014. aastast, kuna aga tänavu taotlusvoore polnud, siis nii põhjalikku ülevaadet ei koosta, nagu on olnud varasematel aastatel.
Jaanuari alguses tuleb meetmelehtede seminar, otsustame toetuste suurused juba meetmete lõikes.
Äsja lõppes arenduskoja piirkonna ettevõtete küsitlus. Uuring on  tellitud  firmalt  OÜ  KT  Euro­project Management. Soovime  saada täpsemat ülevaadet piirkonna ettevõtetest ja nende vajadustest. Ka kohalikud omavalitsused saavad tänu sellele parema ülevaate oma territooriumil tegutsevatest ettevõtetest.“
Kas on teada, kui suure summa Arenduskoda saab projektide toetamiseks uuel perioodil?
„Esialgsetel andmetel umbes 3,1 miljonit eurot kuni aastani 2020. Lõplikud numbrid selguvad tuleval aastal.“
Kuidas on seis seni rahastatud projektidega, kui palju praeguseks lõpetatud ja pooleli?
„Esmaspäeva seisuga on pooleli veel 27 projekti, neist 21 taotlejal on osa tegevusi tehtud. Ühtegi kuludeklaratsiooni pole PRIAs menetluses kuuel taotlejal. Samas on viimane maksetaotluste esitamise tähtaeg 31. detsembril 2014.“
Kas on ka projekte, mis jäävadki ellu viimata ja seetõttu osa raha kasutamata?
„On ka selliseid. Näiteks firma Viru Plast ja Taaskasutus loobus projektist, millele oli lubatud 38 000 eurot. Kuna meil sel aastal enam taotlusvoorusid ei olnud, see raha jääbki kahjuks kasutamata.“
Prognoositavalt avanevad uue perioodi toetusmeetmed alles 2016. aasta alguses. Kas Arenduskoja kontor jääb tööle vahepealseks ajaks?
„Ikka jätkame, uue rahastusperioodi ettevalmistustööd tuleb ära teha ja lõppeva perioodi seire. Administreerimiseks vajalikud summad oleme taotlenud põllumajandusministeeriumist niinimetatud üleminekuperioodi eelarvest.“
Kui palju on MTÜ-l Arenduskoda liikmeid?
„Tegin just parandused Arenduskoja kodulehel. Liikmeid on praegu 60. Ambla vald enam pole, sest liitus MTÜga Järvamaa Arengu Partnerid. Ent liikmeks on jäänud ka mõned Ambla valla MTÜd ja ettevõtted. Kuusalu vallast on liikmeid 11, Loksa linnast 6.“

Eelmine artikkelRatsanik liikluses
Järgmine artikkelIda-Harju Koostöökoda on projekte toetanud 1,6 miljoni euroga