Kuusalu volikogu otsustas koondada 3 ametnikku

2555

Koondatakse halduspeaspetsialisti, vabaajaspetsialisti ja järelevalveametniku ametikohad.

Kuusalu vallavolikogu arutas kolmapäeva, 28. jaanuari õhtul toimunud istungil vallavalitsuse struktuuri muutmise määrust ligi tund aega.

Volikogu liikmetele oli saadetud eelnõu ettepanekuga koondada Loksa teeninduspunktis väikese töökoormuse tõttu infotehnoloogia hooldusametniku 0,5 ja koristaja 0,5 ametikohta ning hoolekandeteenistuse koosseisust psühholoogi 0,5 ametikohta.

Vallavalitsus esitas istungil ettepaneku koondada ka kolme ametniku ametikohad.

Vallavanem Kalmer Märtson selgitas, vallavalitsus on olukorda arutanud, võimalused üle vaadanud ning leidnud, et mõningaid töökohustusi saab täita väiksema lisatasu eest. Kuna need kolm ametnikku on töölt palju eemal olnud, on väga suures osas täitnud nende ülesandeid teised ametnikud.

Ta lisas, et rohkem koondamisi vallamaja välja ei kannata. Seoses sellega, et tuleb maksta koondamistasud, on sel aastal kokkuhoid 100 000 krooni. Kui palgafond lubab, võiks sügisel arutada juristi ametikoha loomist.

Opositsiooniesindajad Enn Kirsman ja Andres Paomees uurisid, mis on koondamiste põhjus ning kas teised ametnikud on nõus täitma lisakohustusi, kui need pole kirjas ametijuhendites.

Vallavanem ütles, kui palgafond on võimaldanud, on lisakohustuste täitmise eest töötajatele tasutud.

Majanduskomisjoni esimees Urmas Kirtsi sõnas, on kiiduväärt, et vallavalitsus leiab praeguses keerulises majandusolukorras kokkuhoiuvõimalusi. Kui tänavu tuleb kanda koondamiskulud, siis 2010. aastal on juba suurem kokkuhoid.

Pärast kümneminutilist vaheaega, kus paljud rahvaesindajad veel omavahel läbi rääkisid, pandi eelnõu tervikuna hääletusele. Koondamisotsuse poolt olid 10, vastu 4, erapooletud 2 ja ei hääletanud 2 volikoguliiget.

Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnateenistuse koosseisu moodustati jäätmejaama operaatori ametikoht. Jäätmejaama operaatorina töötab Mihkel Tammepärg. Maakorraldusteenistuse koosseisus töötanud munitsipaalvara­spetsialisti Rein Kiisi ametikoht viidi üle majandusteenistuse koosseisu.

Arutati ka psühholoogi ametikoha vajalikkust majanduslanguse tingimustes ning lepiti kokku, et see koht jääb alles. Psühholoog-nõustajana töötab Loksa linnas ja Kuusalu vallas Marika Lahe. Mõlema omavalitsuse elanikud saavad temalt abi tasuta.

Halduspeaspetsialistina töötab Kuusalu vallamajas Maire Kivistu, vabaajaspetsialistina Annely Pakkane, järelevalveametnikuna Ly Rutškina. Vallavanema sõnul on kavas koondamisteated neile üle anda kolmapäeval, 4. veebruaril.

Kalmer Märtson sõnas istungil lõpuks: „Koondamisettepanek ei ole tehtud kerge südamega. Eesmärk on kokkuhoid. Raskes olukorras peame vähendama kulutusi. Sama probleemistik tuleks üle vaadata ka kõigis allasutustes. Pigem teha selliseid otsuseid praegu, kui avastada aasta lõpus, et meil ei ole olulisteks kulutusteks raha.”

Eelmine artikkelVallad-linnad vähendavad 2009. aasta eelarvete mahtu
Järgmine artikkelKehra tehas hakkab tööle sel nädalal