Miks Raasiku OTT küsib kaubakohtumistel tootjatelt tasu?

1649

Kuusalu valla Kadakamäe lambakasvatustalu perenaine HAYDE REBAS vaidleb Raasiku  OTT eestvedaja MEELI TEDERIGA 3eurose kauplemistasu üle.

Kuusalus kogunevad talunikud reede õhtul paariks tunniks muusikakooli ette platsile, millest saab otsekui taluturg – tegu on Otse Tootjalt Tarbijale (OTT) kaubakohtumisega. Kuusalu OTT loodi 2009. aastal ja oli Eestis esimene.
Kolga OTT alustas paar aastat tagasi, kaubakohtumised toimuvad neljapäeva õhtuti. Veel tegutseb Ida-Harjus Raasiku OTT, müügikohad avati Arukülas ja Raasikul. Kehras töötab koostöös Raasiku OTTga laupäeviti taluturg. Loksal on eraturg, see on jäänud palju väiksemaks, kui oli varem, kuid üksikuid müüjaid on. Raasiku OTT eestvedamisel hakati laupäeviti talukaupa müüma ka Jõelähtme vallas Rebala muuseumi juures.
Eripära on selles, et Kuusalu kaubakohtumised toimivad iseregulatsioonina, vahendajaid ega korraldajaid pole. Ka Kolgas on sama põhimõte.
Raasiku OTT kaubakohtumised on korraldatud teisiti. 2010. aastal loodi MTÜ Raasiku Valla O.T.T, mille asutajaliige ja juht on Meeli Teder. Tema on kaubakohtumistel alati kohal, tehtud on omaette veebileht, MTÜ viib läbi toiduprojekte.

Konflikt Rebala parkimisplatsil     

Kuusalu vallas Uuri külas tegutseva Kadakamäe OÜ juhatuse liige Hayde Rebas pöördus Sõnumitooja poole ja kirjeldas, kuidas tal tekkis MTÜ Raasiku Valla O.T.T juhatuse liikme Meeli Tederiga vägivaldne konflikt. Selle põhjustas Rebala muuseumi kõrval parkimisplatsil laupäeviti toimuva kaubakohtumise eest tasu küsimine – Raasiku Valla O.T.T kogub müüjatelt müügipäeva eest 3 eurot.
Hayde Rebas, kes on talukaupa müünud Kuusalu ja Kolga kaubakohtumisel, ei olnud vahendustasuga nõus põhjendades, et vastavalt OTT põhimõttele on kaubakohtumised tasuta. Kuusalu ja Kolga OTT-kohtumistel pole müügi- või vahendustasu küsitud.
Hayde Rebas on seisukohal, et OTT reeglite järgi ei tohiks tootjatelt raha koguda: „Otse Tootjalt Tarbijale on oma sisult kaubavahetus – kohalikult tootjalt kohalikule tarbijale. See ei ole taluturg, kus kogutakse müügi-, kauplemis- või kohatasu. Pole turulette ega muud turule iseloomulikku, tootjad sõidavad kohale, müüvad autodest või panevad üles kaasavõetud müügilaua. Küsisin Meeli Tederilt, miks pean Raasiku Valla O.T.T MTÜ-le kaubakohtumise eest tasuma ja kuhu see raha läheb. Mulle tundub, et  Raasiku Valla O.T.T MTÜ sildi all on käivitatud oma äri. MTÜ on asutanud kaks isikut, tootjate seast liikmeid pole.“
Konflikt jõudis niikaugele, et Hayde Rebas esitas Jõelähtme vallavalitsusele taotluse eraldada talle Rebala parkimisplatsil omaette ala ja kehtestada kauplemistasu. Ta hakkas uurima Raasiku Valla O.T.T põhikirja ja majandusaasta aruandeid ning pöördus arupärimisega kirjalikult Eesti OTT-liikumise algataja, Kuusalu OTT asutaja Sirkka Pintmanni poole.
„Raasiku valla O.T.T MTÜ majandusaasta aruanne ei kajasta turupidamist. 2014. aasta aruandes on näidatud annetused ja toetused, kuid ma ei taha Raasiku Valla O.T.T MTÜ-le annetada,“ selgitab Hayde Rebas.
Raasiku valla O.T.T MTÜ põhitegevuseks on tema hinnangul saanud tootjatelt annetuste sunniviisiline kogumine kaubakohumise päevadel.

Teema lisatud MTÜ Eesti OTT päevakorda

Sirkka Pintmann vastas kirjalikult, et OTT kohtumistel küsitud tasu asjus kerkinud konflikt ajendas täiendama MTÜ Eesti OTT jaanuaris toimuva üldkoosoleku päevakorda. Koos OTT teiste eestvedajatega on plaanis arutada OTT kaubakohtumiste korraldamise eetikakoodeksi kehtestamist.
„Minu isiklik seisukoht on, et juhul, kui kaubakohtumisi organiseeriv MTÜ on kehtestanud osalemise reeglid ja osalemistasud põhikirjas ettenähtud korras, olemas on vastavad otsused, on kohamaksu määramine õigustatud. Oluline on, et kohamaks oleks kõigile uutele osalejatele selgelt arusaadav ja kajastatud kõigis võimalikes kanalites, osaleja saab otsustada, kas soovib osaleda neil tingimustel,“ vastas ta arupärimisele.
„Uurida tuleb, kuidas peab kohamaksu kogumist vormistama ja MTÜ majandusaasta aruandes kajastama. Kohamaksu kehtestaja vajab pädeva raamatupidaja abi, et raha kogumine, kassas vormistamine ja aruannetes kajastamine oleks vastavuses raamatupidamise reeglitega. Kuidas vaatab sellele MTÜ Eesti OTT üldkoosolek, selgub siis, kui see on toimunud.“

MEELI TEDER: „Projektide eest tuleb maksta.“

Meeli Teder rääkis Sõnumitoojale, et tema on ainus, kes Raasiku OTT korraldatud taluturgude eest ei teeni sentigi: „Asutasime MTÜ Raasiku Valla O.T.T. koos Eve-Liis Remmelgasega, kes on olnud me raamatupidaja. Oleme kutsunud teisi talupidajaid liituma, öeldakse, et pole aega ja saate hakkama. Kaubapäevade tasu otsustasime MTÜ laiendatud koosolekul koos kümnekonna talutootjaga, sest MTÜ osaleb Leader-projektides, oleme Ida-Harju Koostöökoja liikmed, tasume aastamaksu, ka veebilehe tegemise ja hooldamise eest on vaja maksta. Aastatasu on 45 eurot, poole aasta 30, kuutasu 10 ja ühe kaubapäeva tasu 3 eurot. Kõik rahad on kassasse sisse võetud.“
Ta toonitas, et on seitse aastat tegelenud OTTga vabatahtlikult: „Alustasin enda tervise pärast, käisin Kuusalu OTT kaubakohtumistelt talukaupa ostmas. Tuttavad hakkasid paluma, et tooks neile ka, siis pakkusin, et teeme enda kaubakohtumise. Nüüd on meil oma koduleht, Euroopa Liidu rahastatud asjad peavad viis aastat olema kasutuses.  Olen võtnud kohustuse, pean jätkama. Tänavu on esimene aasta, kus saan sõidupäeviku alusel tasuda OTT sõitudega kulunud autokütuse eest ja mentorkoolituse kulu.“
Meeli Teder märkis, et MTÜ Eesti O.T.T. ei ole kehtestanud ühiseid reegleid: „Ei oska öelda, millele Hayde Rebas viitab. Raasiku Valla O.T.T ei ole Eesti O.T.T. MTÜ liige.”
Rebalas tekkinud konflikti kohta rääkis ta, et info sellest jõudis Jõelähtme vallavalitsusse, Rebala taluturg pandi kinni, sest selgus, muuseumi pidavale MTÜ-le antud avaliku ürituse luba oli läbi.
Veel teatas Meeli Teder, et Raasiku alevikus on kaubakohtumised kuni märtsini peatatud. Alustatakse märtsis ja loodetavasti uues kohas. Aruküla kaubakohtumised on rahvarohked, müüjaid on paarikümne ringis, pigem on mure, et ei mahuta ära.