Miks Kuusalu soojahind tõusis oktoobris ja nüüd uuesti jaanuaris

856

Toimetuse poole pöördus Kuusalu elanik, kes kurtis, et soojahinda tõsteti laiema aruteluta.

OÜ Kuusalu Soojus kuulutas novembri lõpus oma kodulehel ja saatis klientidele ka kirjaliku teate, et alates 1. jaanuarist 2013 on Kuusalu alevikus soojusenergia müügihind ilma käibemaksuta 78,35 eurot megavatt-tund (MWh), koos käibemaksuga 94,02 eurot MWh.

Kolm kuud varem, 1. oktoobrist kehtestatud uuest soojahinnast on see 10 protsenti kõrgem.

Oktoobris 2012 oli hinnatõus 12 protsenti. Varasem hind kehtis 2009. aasta aprillist – 63,58 eurot (995 krooni) MWh käibemaksuta, 76.30 eurot (1193,84 kooni) MWh käibemaksuga. Oktoobrist oli uus hind 76,3 eurot MWh käibemaksuta, 84,45 eurot koos käibemaksuga.

Keskmiselt tuli 30 ruutmeetri suuruse ühetoalise korteri kütmise eest maksta alates oktoobrist ühes kuus rohkem 3,5 eurot, poole suurema 3toalise korteri puhul seega 7 eurot. Alates jaanuarist võib soojaarvele lisanduda veel vastavalt 3 ja 6 eurot kuus.

Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas selgitas, et soojahinda tõsteti kahes jaos, kuna sügisel ei saanud uues hinnas arvesse võtta elektrihinna tõusu: „Eelmiseks sügiseks said Kuusalu kaugküttetorustikud renoveeritud. Varem renoveeriti katlamaja. Kuigi need tööd tehti suuresti KIKi toetusraha abil, tuli  oma­osaluseks võtta laenu. Katlamaja hakkpuiduküttele ümberehituseks võetud laenude tagasimaksmine lõpeb aastal 2018, torustike omaosaluse laenu tagasimakse 2021. aastal. Laenude tagasimaksmise ajal on ettevõtte rahaline koormus suur ning see kajastub oktoobris ja jaanuaris tõstetud soojusenergia hinnas.“

Ta lisas, et on küsitud, miks ei tõstetud kohe sügisel soojahinda veel 10 protsendi võrra, ja arvatud, et see olnuks vastuvõetavam: „Olen seisukohal, et hindade tõusudele ja ka langustele tuleb reageerida kiiresti.“

Kuusalu Soojus on tema sõnul sõlminud nüüd elektrienergia ostuks fikseeritud hinnaga paketi.

Küsimusele, miks soojahinna kasvu eelnevalt laiemalt ei arutatud, vastas ta, et see jääb vallavalitsuse kinnitatud piirhinnast väiksemaks. Kui olnuks tegu piirhinna tõstmisega, tulnuks seda taotleda konkurentsiametilt, sest alates 2010. aastast on kaugküttepiirkondade piirhinnad selle ameti pädevuses, sõltumata piirkonna suurusest. Praegu piisas Kuusalu Soojuse juhatuse otsusest.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi rääkis sama: „Kuusalu aleviku soojusenergia müügihinna piirmäärad on vallavalitsuse otsusega kinnitatud 2008. aasta sügisel. Siis köeti Kuusalu katlamaja veel gaasiga. Kui mindi üle hakkpuiduküttele, hinda langetati, piirmäär jäi muutmata.“

Kuusalu aleviku soojusenergia müügi piirhind on ilma käibemaksuta 82,6 eurot MWh, koos käibemaksuga 99,12 eurot MWh.

Kolgas soojahinna tõus sügisel 2013
Kalle Küngas ütles, et Kolgas tõstetakse soojahinda siis, kui ka seal on kaugküttetorustikud renoveeritud ja hinna arvutused tehtud. Uued torud on Kolgas kohal, ladustatud mitmele poole. Projekt on valmis, esmaspäeval esitas Kuusalu Soojus koos ASiga Magma vallavalitsusele taotluse ehitusloa saamiseks ning hiljemalt 14. jaanuarist on plaanis alustada trassi ehitamisega alevikust koolimajani.

Kortermajade juurde jõuab soojatorustike paigaldus samuti sel talvel ning umbes samal ajal veevärgi- ja kanalisatsioonitorude uuendamisega. See nõuab kahe ettevõtte tööde koordineerimist, sõnas Kalle Küngas.


Kuusalu soojahind 1. jaanuarist 2013 on 78,35 eurot MWh ilma km, 94,02 eurot koos km.

Vallavalitsuse kehtestatud piirhind alates septembrist 2008 on 82,6 eurot MWh ilma km, 99,12 eurot MWh koos km.

Kuusalu katlamaja renoveerimine maksis 2009. aastal 580 620 eurot, millest 156 000 eurone omafinantseering tasuti laenu abil. Kuusalu soojatorustike renoveerimiseks kulus 281 905 eurot, sellest oli laen 169 143 eurot.

 

Eelmine artikkelTahmapõleng Kursi külas
Järgmine artikkelMustjõel tuleb meeleavaldus lageraie vastu