Mähuste-Männasalu detailplaneeringust

1371

Detailplaneeringu kehtestamine lükati septembrikuusse.

Aprillis lükkus Pillapalu külla tuleva Mähuste-Männasalu puhkekompleksi detailplaneeringu kehtestamine edasi, sest Anija vallavolikogu majanduskomisjon leidis, et detail­planeeringuga on lahendamata planeeringu alale juurdepääsutee ja tehnovõrkude rajamine. Arengu- ja eelarvekomisjon tegi eelnõule täiendusettepaneku siduda lepingus kohustused maaomandiga, mis tähendab, et sellesse kirjutatud kohustused kanduvad edasi järgmisele omanikule.

Arendaja OÜ Espektra nõustus täiendusettepanekuga ning Anija vallavalitsusega sõlmiti leping, millega OÜ Espektra võttis kohustuse ehitada välja kinnistule jääv taristu ning kohustus kandub edasi järgmistele ostjatele.

Vallavalitsus esitas detail­planeeringu kehtestamiseks augustikuu volikogu istungile, mis toimus möödunud neljapäeval.

Anija vallavolikogu keskkonna- ja turvalisuse komisjoni esimees Kaarel Aruste tegi istungil ettepaneku kehtestada detailplaneering teisel lugemisel ehk lükata kuu aega edasi, et oleks võimalik lepinguga tutvuda.

Majanduskomisjoni aseesimees Jüri Lillsoo tundis huvi, kas leping on vettpidav. Vallavanem Tiit Tammaru vastas, et leping on notariaalselt kinnitatud.

Majanduskomisjoni esimees Bruno Engel küsis, kas taristu peab olema välja ehitatud enne ehitusloa väljastamist. Vallavanem teatas, et ehitusluba ei anta enne, kui süsteem on valmis ehitatud. Ta soovitas detailplaneeringu kehtestada, et arendaja saaks asuda tegutsema.

Ettepanek saata detailplaneeringu kehtestmine teisele lugemisele ei läinud hääletusel läbi, see sai 5 poolt, 7 vastu ja 2 erapooletut häält.

Vallavolikogu liige Valeri Jõgioja soovis detailplaneeringu kehtestamisel nimelist hääletust. Nimelisel hääletusel oli detailplaneeringu kehtestamise poolt 7 ja vastu samuti 7 volikoguliiget. Detailplaneering jäi seekord kehtestamata ja pannakse Anija vallavolikogu septembrikuu istungi päevakorda.

Eelmine artikkelVargus Loksa linnas
Järgmine artikkelPresident TOOMAS HENDRIK ILVES käis Kuusalu kooli 1. septembri aktusel