Loksa volikogule järgmine rahvaalgatuslik eelnõu

576

Soovitakse vähendada linnavalitsuse palka ja töötajate arvu.

Ilmi Ternovskaja registreeris möödunud reedel, 19. oktoobril järjekordse avalduse võtta linnavolikogu päevakorda rahvaalgatuslik eelnõu. Sellele on alla kirjutanud Loksa 35 hääleõiguslikku elanikku.

Eelnõus on kolm punkti: vähendada linnavalitsuse töötajate arvu 1 abilinnapea, 1 sotsiaalnõuniku ja haldusnõuniku võrra, järelejäänud ametnike palka vähendada alates 1. jaanuarist 2013 10 protsendi võrra, lõpetada samast ajast töötasu maksmine volikogu aseesimehele.

Seletuskirjas on öeldud, et Loksa linna elanike arv pidevalt väheneb, puuduvad töökohad, linna laenukoormus on suur: „Linnas toimub juba mitmendat aastat taandareng. Sellepärast ei ole õigustatud maksumaksja raha eest nii suurele hulgale linnaametnikele palga maksmine.“

Vastavalt seadusele tuleb rahvaalgatuslik eelnõu võtta kolme kuu jooksul alates esitamisest kohaliku omavalitsuse volikogu päevakorda, kui sellele on alla kirjutanud vähemalt 10 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. Loksa linnas on elanikke alla 3000.