Loksa tasub oksjoniga tehtud vea eest 250 000 krooni

1302

Loksa linnavolikogu otsustas vastu võtta IGOR JEFIMOVI kompromissettepaneku.

Tallinna ringkonnakohus tegi Loksa linnavalitsusele ettepaneku sõlmida Lasteaia 4 kinnistu müümise kohtuvaidluses kompromiss – tasuda kinnistu omandanud Igor Jefimovile 250 000 krooni.

Loksa linnavalitsus müüs 2006. aasta suvel linnale kuulunud Lasteaia 4 kinnistu ja sellel asunud maja avalikul enampakkumisel alghinnaga 347 000 krooni. Kinnistu, suurusega 3478 ruutmeetrit ning sihtotstarbega korruselamumaa, ostis OÜ Starcast Kaubandus.

Lasteaia 4 hoones olid elanikud, maja kasutamiseks oli sõlmitud 2004. aasta septembris Loksa linnavalitsusega kaheaastane kasutusleping.

Aprillis 2005 otsustas linnavolikogu tunnistada Laste­aia 4 võõrandamisele kuuluvaks eluruumiks. Maja elanik Jefimov esitas seepeale avalduse lubada ta pere kasutuses olev hoone erastada või osta. Talle vastati, et vastavalt volikogu määrusele ei anna kasutusleping ostueesõigust.

Juulis esitas Jefimov avalduse muuta kehtiv leping üürilepinguks. Linnavolikogu otsusega tunnistati augustis 2005 Lasteaia 4 võõrandamisele mittekuuluvaks eluruumiks.

Aprillis 2006 esitas Jefimov taas avalduse maja ostmiseks või erastamiseks. Talle vastati, et kasutusleping seda ei võimalda ning maja ei kuulu võõrandamisele.

Kuid kuu hiljem otsustas volikogu panna kinnistu ja hoone enampakkumisele, oksjon toimus juunis.
Jaanuaris 2007 ostis Jefimov  firmalt Starcast Kaubandus maja 780 000 krooni eest, nii on kirjas Loksa linnavolikogu 29. jaanuari 2009 otsuse seletuskirjas. Ta esitas Tallinna halduskohtule kaebuse tunnistada õigusvastaseks linnavalitsuse toiming, millega jäeti talle andmata luba kinnistu erastamiseks või ostmiseks.

Halduskohus ei rahuldanud aprillis 2007 kaebust. Kaebaja esitas ringkonnakohtusse apel­latsioonkaebuse ning ringkonnakohus tühistas veebruaris 2008 halduskohtu otsuse.

Novembris 2008 esitas Jefimov halduskohtusse kaebuse, et tunnistataks kehtetuks linnavolikogu augusti 2005 otsus Lasteaia 4 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamise kohta ning palus linnalt välja mõista talle tekitatud kahju 622 747 krooni. Detsembris 2008 tegi halduskohus menetlusosalistele ettepaneku sõlmida kompromiss hiljemalt 16. jaanuariks 2009. Igor Jefimov osales jaanuari alguses Loksa linnavalitsuse istungil, kohal oli ka ta esindaja, kes esitas kompromiss­ettepaneku – Loksa linnal tasuda 250 000 krooni ning kohtukulud jätta poolte kanda.

Linnavalitsus leidis, et kompromissi sõlmimine on tõenäoline ning palus kohtul tähtaega pikendada. Kohus määras läbirääkimiste täht­ajaks 10. veebruari 2009. Volikogu oli 29. jaanuaril kompromissiga nõus.

Eelmine artikkelTulistamine
Järgmine artikkelAnija volikogu arutab osalust Sõnumitoojas