Loksa rahvaalgatuslik eelnõu SA Loksa Kultuur kohta

1084

Märtsis esitatud eelnõuga taotletakse Loksa Kultuuri juhataja palga vähendamist poole võrra.

Loksa linnavalitsus sai 19. märtsil järjekorras seitsmenda rahvaalgatusliku eelnõu, millele on alla kirjutanud 35 hääleõiguslikku elanikku. Avalduses palutakse võtta eelnõu arutusele volikogu kultuurikomisjonis ja menetlusse linnavolikogus.

Seekord taotletakse sihtasutuse Loksa Kultuur administraatori koha likvideerimist. Eelnõu teine punkt on maksta SA Loksa Kultuur juhatajale 50 protsenti vähem palka.

Seletuskirjas on öeldud, et Loksa linnas puuduvad elanike ja noorte vaba aja veetmise võimalused – sellega peaks tegelema SA Loksa Kultuur.

Puuduvad diskoõhtud, kohtumised huvitavate inimestega ning male-ja kabering, mängude õhtud, organiseeritud „tralliga“ laadad – mitte ainult laada kohamaksumuse korjamine.

Veel on kirjas, et muusikakooli üritusi ei tohi kanda kultuurimaja tööks ja küsitud, millega tegeleb Loksa muuseum: „Kultuurimaja on kinni õhtuti, laupäeval, pühapäeval, kus just peaksid toimuma üritused. Sihtasutuse juhataja Helle Lootsmann on pensionär ja tal puudub vastav haridus. Puuduvad teatrikülastused, ei tähistata näiteks mardipäeva, kadripäeva, vastlapäeva jne. Teateid pole tahvlitel, kes hooldab bussijaama teadetetahvleid? Linna kroonika kirjutamine? Kuhu vaatab SA nõukogu?“

Seaduse järgi tuleks linnavalitsusel anda rahvaalgatuslik eelnõu edasi volikogule, kui sellele on alla kirjutanud vähemalt 1 protsent hääleõiguslikest elanikest.
Volikogus peaks eelnõu tulema arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.

Hiljuti saatis linnavalitsus vastuse veebruaris esitatud kuuendale rahvaalgatuslikule eelnõule, millega sooviti, et juulist 2011 kuni juulini 2012 Loksa Sotsiaalkeskuse juhina töötanud linnavolikogu esimees Rein Heina tagastaks töötasu tegemata töö eest ja seda kasutataks Loksa linna võlgade katmiseks.

Linnapea Värner Lootsmann teatas, et eelnõud ei saa käsitleda volikogu eelnõuna, vaid kui valefakte sisaldavat märgukirja. Ta on ümber lükanud eelnõu seletuskirjas olevaid sõnastusi, kuupäevi ja väiteid. Sotsiaalkeskuse juhi töötasu kohta on linnapea kirjutanud, et hinnangu andmine linnavalitsuse hallatava asutuse juhi tööle kuulub tööandja kompetentsi. Juhataja andis sotsiaalkeskuse tegevuse kohta aru linnavalitsusele. Loksa linnavalitsuse hinnangul tegi endise Loksa Sotsiaalkeskuse juhataja Rein Heina oma tööd kohusetundlikult.

„Eeltoodust tulenevalt Teie esitatud dokument edasisele menetlemisele ei kuulu. Kinnitan, et Teie konflikt linnavolikogu esimees Rein Heinaga „rahvaalgatuslike eelnõude“ koostamise ja allkirjade kogumisega ei ole lahendatav ja soovitan Teil edaspidi asuda hoopis konstruktiivsele koostööle,“ märgib linnapea vastuse lõpus.

Eelmine artikkelTahmapõleng Perila külas
Järgmine artikkelKolka plaanitavasse Tasakaalukodusse ehitatakse põhuga soojustatud ridamajad