Loksa rahvaalgatuslik eelnõu koduabiteenuse ja sotsiaalrahade kohta

776

Eelnõuga soovitakse Loksa linnas taastada vanurite koduabiteenus.

Loksa linnavalitsus ja volikogu said 27. mail taas rahvaalgatusliku eelnõu, mis on järjekorras üheksas. Seekord on 35 hääleõigusliku elaniku allkirjaga esitatud otsuse eelnõus kaks punkti: taastada vanuritele koduabiteenus ning revisjonikomisjonil kontrollida sotsiaalabi rahade sihtotstarbelist ja õiguslikku kasutamist.

Seletuskirjas on põhjendatud: „Värner Lootsmanni valitsemisajal kaotati Loksa linnavolikogu otsusega vanurite koduabiteenus. Palume see taastada, sest on vanuritele, kelle sugulased elavad kaugel, eluliselt vajalik.“

Revisjonikomisjonil palutakse kontrollida töötute korterikompensatsiooni ja elatusraha maksmist: „Paljud töötavad ümbrikupalgaga ja saavad sotsiaaltöötajalt nimetatud teenust.“

Lisatud on: „Sotsiaaltöötaja peaks olema südamega oma töö juures, mitte ootama abi palumist.“

Vastavalt seadusele peab volikogu võtma rahvaalgatusliku eelnõu päevakorda kolme kuu jooksul, kui selle esitab vähemalt 1 protsent linna hääleõiguslikest elanikest.

Hiljuti sai rahvaalgatuslikele eelnõudele allkirju koguv Ilmi Ternovskaja Loksa linnavolikogu esimehelt Rein Heinalt kirja, et 22. aprillil esitatud rahvaalgatuslikku eelnõud ei saa käsitleda volikogu eelnõuna ega sellisel kujul menetleda, sest seletuskirjas toodu puhul on tegu eelarve muutmise ettepanekuga.

Eelnõuga tehti ettepanek peatada linnapea Värner Lootsmannil linna sõiduauto kasutamine ja kokkuhoiu arvelt maksta linna laene.

„Olete ekslikult väitnud, et linnapea kasutab linnale kuuluvat autot vaid tööl käimiseks. Juhin Teie ja kõigi eelnõule allkirja andnud linnaelanike tähelepanu asjaolule, et sõiduauto on linna täitevvõimu juhile vajalik liiklusvahend tema töökohustuste täitmiseks 24 tundi ööpäevas. Teie soovitus linnapeale, kasutada ametisõitudeks isiklikku sõiduvahendit, ei ole mõistlik, sest see kulu tuleks linnapeale ikkagi linnaeelarvest hüvitada. Seetõttu on volikogu pidanud vajalikuks võtta linnapea tarbeks kasutusrendile sõiduauto,“ kirjutab volikogu esimees.

Eelmine artikkelAutolt varastati rattad
Järgmine artikkelEndised EPT-lased külastasid Raasiku tehast