Loksa noorkotkaste ja kodutütarde rühm tähistas 15. sünnipäeva

4043
Kuusalu keskkooli riigikaitse õpetaja RIHO SALUMÄE Kolga-Aablast saab tänukirja MARGIT ja TARMO AMERILT Loksa rühma asutamise eest.

„Kui kaitseliitlane peab osalema organisatsiooni ettevõtmistes minimaalselt 48 tundi aastas, siis Loksa rühma tublimatel noortel tuleb kokku 300 tundi aastas,“ ütleb rühma juht TARMO AMER.

Noorkotkaste ja kodutütarde Loksa rühm koos juhendajate ja abilistega. Ligi pooled rühma noortest elavad Kuusalu vallas.
Noorkotkaste ja kodutütarde Loksa rühm koos juhendajate ja abilistega. Ligi pooled rühma noortest elavad Kuusalu vallas.

Loksa noorkotkaste ja kodutütarde rühm on Harjumaal ainsana tegutsenud aktiivselt järjest 15 aastat ning selle ajaga on osalenud kokku 180 noort. Praegu on liikmeid 40, neist 20 nooremas ja 20 vanemas rühmas, poisse ja tüdrukuid on samuti võrdselt ning enamvähem ühepalju on ka Loksa linna ja Kuusalu valla külade lapsi.
Rühma asutasid 1999. aasta sügisel noored mehed Loksalt, tookord Juminda piirivalvekordonis töötanud Tarmo Amer ja kaitseliitlane Riho Salumäe. Aasta hiljem lähetati Tarmo Amer teenistusse Lahingukooli ning rühma jäi juhtima Riho Salumäe. Kui Tarmo Amer Lahingukoolist tagasi tuli, asus ta uuesti juhtima noorkotkaid, tema kõrval on kogu aeg rühmaga tegelenud abikaasa Margit Amer. Aastal 2004 lahkus Riho Salumäe välismissioonile, tagasi tulles jätkas teenistust Scoutspataljonis. Paldiskist oli Loksale keeruline käia, rühm jäi Tarmo ja Margit Ameri juhendada.
Tarmo Amer on viimased kümme aastat olnud Harju noorkotkaste maleva pealik. Margit Amer on 2010. aastast kodutütarde Harju ringkonna vanem, ülemöödunud emadepäeval kuulutas Eesti Naisliit ta aasta emaks.
Vahetult enne jõulupühi toimus Loksa noorkotkaste ja kodutütarde rühma 15. sünnipäeva tähistamiseks kultuurikeskuse saalis pidulik koondus. Osalesid rühma vilistlased, praegused liikmed ja nende vanemad, Kaitseliidu Rävala malevkonna pealik Lauri Lasimer. Aukülaline oli 89aastane Lembit Laurend, kes  oli  Loksa  noorkotkaste  rühmas  1930ndate  aastate  teises  pooles.
Lauri Lasimer andis Kõrgema Sõjakooli viimase kursuse kadetile, Loksa endisele noorkotkale Madis Amerile üle Kaitseliidu teeneteristi 3. järgu medali. Loksa rühma juhendajatelt sai tänukirja asutaja Riho Salumäe. Lembit Laurend kinkis rühmale väikese nahast pildialbumi, mis talle anti noore kotkana auhinnaks Kose-Lükatil Harju maleva 1. üldlaagris kaugushüppes oma vanuseklassis saavutatud esikoha eest. Albumis on ennesõjaaegsed fotod Loksa noorkotkastest.
Tarmo Amer rääkis rühma 15aastasest ajaloost, Margit Amer tutvustas möödunud aastal kordasaadetut. Rühma tänukirja said sponsorid-abistajad: Loksa linnavalitsus, Kuusalu vallavalitsus, Loksa gümnaasium ning bussifirma Arla Sõidud eesotsas selle omaniku ja bussijuhi Olev Arvistoga, keda juhendajad nimetavad rühma kõige suuremaks sõbraks.
Pühendunud juhid
Tarmo Amer meenutab, kuidas noorkotkaste rühm asutati 15 aastat tagasi Loksa kooli õpetaja Enn Maibergi soovitusel: „Maiberg rääkis juba mõni aasta varem, et koolis on tublide noormeestega klass ja neile oleks vaja rakendust. 1999. aasta kevadel käisime koolidirektor Vello Satsi juures rääkimas ja leppisime kokku, et alustame sügisel. Meid juhendas kaitseliidu Harju maleva instruktor Pille Reidla. Üllatus oli, et ligi 30 noort tulid asutamiskoosolekule.“
Esimeste noorkotkaste seas olid Kristjan Teern, Imre Järve, Imre Stanitski, Mart Ilves, Märt Koppel, veidi hiljem liitusid Roger Kuslap, Mario Tompel, Tõnis Relvik, Argo Aug.
Tarmo Amer tõdeb, et kui alguses sai juhendaja tööd võetud kohustusena, siis nüüd on kujunenud see nende pere elustiiliks: „Ei kujuta ette, kui jätaks mõne ürituse või võistlustel osalemise ära põhjendusega, et ei jõua või ei viitsi. Ja kindlasti tänu Margitile on me rühm saanud selliseks, nagu ta praegu on. Kui õppisin Lahingukoolis, töötas tema põhiliselt Loksa rühmaga. Varem käisime koos koolimajas, kui Margitist sai Loksa noortekeskuse juht, on koondused toimunud noortekeskuses. Noorem rühm õpib Margiti juures igal reedel uusi oskusi, vanem rühm käib rohkem võistlustel ja välilaagrites. Väljasõite on päris palju, kuigi mitte kõikidel nädalavahetustel, meil jääb aega ka perekondlikeks ettevõtmisteks.“
Loksa noorkotkaste ja kodutütarde rühmad toovad piirkondlikelt võistlustelt sageli võidukarikaid ning osalevad edukalt üle-eestilistel võistlustel. Tihedamat koostööd tehakse Kolga, Kuusalu ja Jüri noorkotkaste ning kodutütarde rühmade ja nende juhtidega, korraldatakse ühiseid matku ja orienteerumismänge.
Riho Salumäe: „Amerid on oma ala fanaatikud, väga aktiivsed inimesed, selliseid on vähe. On nende teene, et Loksa rühm on nii kaugele jõudnud. Nad pühendavad palju aega ja ka isiklikke vahendeid.“
Amerid ise ütlevad, et kogemus näitab, kui noorkotkaste ja kodutütarde rühma juhivad abielupaarid, toimivad need kõige paremini. Tublid on Kolga rühma juhendajad Krista ja Aare Allik. Ka Kuusalu rühma juhendajat Margit Karmen Reinvelti aitab palju ta abikaasa Marvin Reinvelt.
„Meile Margitiga maksab Loksa linn ringijuhi tasu. Krista Allik saab Kuusalu vallalt Kolga rühma eest ringijuhi töötasu. Leian, et ka Kuusalu rühma juhendajat võiks vald märgata ning tasustada. Eriti, kui arvestada, et Kuusalu rühmal pole oma ruumi, koos käiakse Reinveltide kodus,“ sõnab Tarmo Amer.
Riigikaitse õpetajad
Alates 2001. aastast õpetab kaitseväelasena töötav vanemveebel Tarmo Amer Loksa koolis riigikaitset, paaril aastal õpetas ka Kolga koolis. Loksal toimuvad riigikaitsetunnid eesti ja vene õpilastele üheskoos. Ta räägib, et Ukraina sündmuste valguses on olnud mitmeid arutelusid. Kõne all on olnud ka Georgi lindi tähendus, ta tutvustas noortele oma ema onu, Turbuneemest pärit Johannes Huusmani I Maailmasõjast saadud Georgi linti ning Vabadussõja autasusid. „Kes nüüd lehvitavad Georgi lintidega, ei tea, et neid anti isikliku vapruse eest ning hiljem punased hävitasid samu vapraid mehi,“ lausub Tarmo Amer.
Tema soovitusel hakkas kaitseväelase ametit pidav vanemveebel Riho Salumäe 2010. aastal andma riigikaitsetunde Kolga ja Kuusalu keskkoolis.
Riho Salumäe ütleb, otsustamise tegi lihtsaks asjaolu, et ka oma kaks last õppisid keskkoolis: „Vajadus selliste teadmiste järele paistis olema, miks mitte rääkida riigikaitsest ja julgeolekust lähemalt ka teistele keskkooliõpilastele, samas anda neile ka praktilisi oskusi hädaolukorras käitumisel ja metsas orienteerumisel. Et sirguv vabariigi kodanik oleks teadlik meie riiki puudutavatest ohtudest ega oleks mõjutatav nii pressis kui ka sotsiaalmeedias levivast kallutatud infost ning oskaks valida õige poole tänapäeva infosõjas.“
Käesolevast õppeaastast enam Kolgas keskkooli pole. Riigikaitse õppekava lõpetatakse ühise välilaagriga, tänavu lähevad Loksa ja Kuusalu noored laagrisse Männikule.
Isamaaline kasvatus
Tarmo Ameri lapsepõlv möödus Jõhvis. 10. klassi läks Loksa keskkooli, sest ema Eha Amer tõi oma pere enda kodukohta Kasispeale Kaasiku tallu. Isamaalisus ja kodumaa armastus on saadud kodust, ütleb Tarmo Amer. Isa on küüditatute perest, ema sugulaste seas on soomepoisse ja Vabadussõjas käinud mehi.
Ta märgib, et isamaalisust ei pea noorkotkaste ja kodutütarde juhendamise käigus pidevalt rõhutama, see käib koos ühise tegevuse ja isikliku eeskujuga: „Meie eesmärk ei ole koolitada tulevasi sõjaväelasi või kaitseliitlasi. Kõige tähtsam on, et nad saaksid elus hakkama, neist kasvaksid tublid inimesed. Rõhutame, et seadusi tuleb täita ja käituda vastutustundlikult. Kui isamaa armastus tuleb noorel enda südamest, oleme õigesti teinud.“
Margit ja Tarmo Amer loetlevad Loksa rühma vilistlasi, kes on neid jätkuvalt aidanud: Getter Külmsaar, Diana Nooska, Merle Piibeleht, Tarmo Metus, Magnus Pitertsev. Nemad on olnud ka pärast Loksa kooli lõpetamist abis noorkotkastele ja kodutütardele võistlusradu ette valmistamas, osalenud kohtunikena.
Tarmo Amer lisab, et endine noorkotkas Kristjan Kaasik Suurpealt on nüüd kaitseväelane ja töötab Ämaris. Kristjan Kaasik oli Loksa rühma juht aastatel 2005-2006, kui Tarmo Amer oli Kaitseliidu missioonil Bosnia-Hertsegoviinas. Kõrgema Sõjakooli esimesel kursusel õpib Tarmo Metus, kes tõi noorkotkaste võistlustelt auhinnalisi kohti. Kõrgemas Sõjakoolis õpib ka Harri Salumäe.
„Ma ei tea, et meie rühmas osalenud noortest oleks keegi jäänud elu hammasrataste vahele. Nad oskavad elus hakkama saada, julgevad tööriistu käes hoida. Meie tegevuse suur pluss on see, et enamik üritustest toimub väljas, looduses. Kahjuks kipuvad tänapäeva noored olema palju tubasemad, kui meie omal ajal olime,“ lausub Tarmo Amer.
Mini-Erna Kuusalu vallas
Alanud aasta tuleb Amerite perele taas tegus. Kevadel korraldab noorkotkaste Harju malev koostöös kodutütarde, Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega Kuusalu valla maadel üle-eestilise noorkotkaste  võistluse, mida nimetatakse Mini- Ernaks. Osalevad ka Rootsi, Läti ja Leedu võistkonnad.
Tarmo Amer on võistluste rajameister ning lubab, et Muuksi linnamäel on kindlasti üks võistluspaik, kõik muu veel selgub: „See võistlus on koht, kus Kuusalu vald saaks olla pildil, Mini-Ernale on oodata nii telekanalite võttegruppe kui ka teisi ajakirjanikke.“

Eelmine artikkelTänavu hakatakse rekonstrueerima Kehra staadionit
Järgmine artikkelRaasiku ralliäss KRISTJAN SINIK: „Oli fantastiliselt edukas aasta.“