Liinibuss enam Jumindale ei sõida

1204

Seoses õpilasliini ümberkorraldamisega on kogu õppeaasta olnud Juminda elanike ja valla esindajate kõneaineks bussiliiklus.

Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar tõdeb nüüd, et peab avaliku bussiliini Juminda külasse viimist ebaõnnestunud ettevõtmiseks: „See tekitas ebamugavusi kõikidel tasanditel, tõenäoliselt ei ole avalikku liini sinna külasse vaja. Kasu osutus oluliselt väiksemaks kui kahju selle küla elanikele. Tekkis fenomenaalne olukord. Oleksime lõpuks suutnud vahetada suure bussi koostöös Harjumaa Liinidega väiksema bussi vastu, aga nüüd jääb see ära. Järgmisest nädalast sõidab Harjumaa Liinide buss number 156 taas Hara sideni ja sealt tagasi Loksale.”

Kuusalu vald hoidis rohkem kui miljon krooni kokku sellega, et mitu valla tellitud õpilasliini lõpetati ning 1. septembrist 2008 hakkasid õpilased kooli ja koju sõitma liinibussidega. Kuusalu vald ostis Harjumaa Ühistranspordikeskuselt (ÜTK) õpilastele bussisõidukaardid, millega oli võimalik tasuta sõita kogu Kuusalu valla piires ehk Loksa ja Kuusalu piletitsoonis.

Varem sõitsid Juminda poolsaare õpilased hommikul kooli ja pärastlõunal kell 15 Loksalt koju õpilasliini bussiga. Teenust osutas kohalik firma Arla Sõidud, mille väike buss viis lapsed läbi Hara nii Tapurla kui ka Juminda külasse.

Kuna kell 15.41 sõitis Loksalt Hara poole Tallinn-Hara-Tallinn liinibuss nr 156, otsustati eraldi õpilasliin kaotada ning kokkuleppel ÜTK ja Harjumaa Liinidega pikendati nr 156 bussiliini Leesini. Esialgu pidid Juminda ja Tapurla külasse sõita soovivad õpilased Leesil istuma ümber Kolgast tulevasse õpilasbussi. Seoses lapsevanemate protestidega, et miks peavad lapsed koju jõudmiseks sõitma õhtul edasi-tagasi, jõuti lõpuks kokkuleppele, et avaliku liini nr 156 suured bussid sõidavad Juminda külasse sisse.

See aga tõi kaasa veel suurema protestilaine. Talvel polnud suurtel bussidel kehvade teeolude tõttu teinekord võimalik külasse sõita. Ka tekkisid probleemid liinibusside ümberpööramisega. Kuna küla keskel on ruumi vähe, keerasid bussid üle muruplatsi. Kevadel vajutasud bussid seetõttu haljasalale suured roopad.

Juminda elanikud käisid talgute korras platsi korrastamas. Juminda külavanem Karli Lambot valmistas selle kaitsmiseks palkidest tõkked. Juminda küla veebilehel aadressil www.jumindake.ee on toimunut põhjalikult kajastatud, lisatud pildid ning märgitud, et külavanemal kulus tõkete tegemiseks 14 tundi.

Külarahvas soovis, et suured bussid sõidaksid külast läbi ja pööraksid ümber 600-700 meetrit eemal. Bussijuhid väitsid, et nende firmas ei lubata tühisõite teha ning tõstsid palgid eest ära.

Sekkus maavanem
Kui Harju maavanem Värner Lootsmann külastas 13. ja 14. aprillil Kuusalu valda, kerkis Leesi rahvamajas toimunud kohtumisel külaelanikega üles ka Juminda bussiliikluse teema. Värner Lootsmann lubas asja uurida, et leida lahendus.

21. aprillil toimus maavanema algatusel Juminda külas maavalitsuse, ÜTK ja Kuusalu vallavalitsuse esindajate kohtumine.

Paar päeva varem, 19. aprillil oli Juminda rahvas külakoosolekul kiitnud heaks kirja, milles on loetletud küla­­elanike ettepanekud bussiliikluse parandamiseks. Kirja said kõik kolm osapoolt.

Kirjas öeldakse, et Juminda, Tapurla ja Hara külast Loksal koolis õppivad 7 last saavad koolist koju sõitma hakata 40 minutit hiljem kui teiste külade õpilased. Suured liinibussidel pole võimalik  talvel libedaga külasse sisse sõita, ka on neil raske ringi keerata.

Tehakse ettepanek panna liini nr 156 suur buss sõitma Loksani. Juminda poolsaarele suunata sõitma väiksem buss, mis väljuks Loksalt kell 14.50. 

Aprilli lõpus jäi Värner Lootsmann haiguslehele. Maavanema ülesandeid täidab sellest ajast maaosakonna juhataja Jaan Mark.

Mai keskel said Juminda külarahvas ja Kuusalu vallavalitsus Jaan Margilt vastuse: „Arvestades, et tegemist on vahetult õpilaste veo korraldamisega, kuulub probleem otseselt Kuusalu vallavalitsuse pädevusse ning seda ei ole vajalik ega ka majanduslikult otstarbekas lahendada maakonna avalike bussiliinide baasil. Harju maavanem on teinud Harju ÜTKle ettepaneku vajadusel alustada läbirääkimisi Kuusalu vallaga küsimuse lahendamiseks, et tagada mõistlik ja kohalike inimeste vajadusi arvestav ühis­transport pärast kehtiva halduslepingu lõpetamist.”

270 000 krooni
Harju ÜTK pakkus, kui lõpetada nr 156 liinibussi sõit Loksal ja Hara-Juminda-Leesi ringi teeksid suvel ning kuni aasta lõpuni iga päev väiksemad liinibussid, läheks see maksma 313 000 krooni. Kuusalu vald annaks 270 0000 krooni, ÜTK lisaks 42 000 – see on bussi kuni Harani ehk endise liinilõigu osa.

Tõnu Ammussaar: „Vallaeelarve on pingeline, sellist raha sealt võtta ei ole. Jaanuarist oleks lisandunud veel suuremad summad, Kuusalu vald ei saa seda endale lubada. ÜTK ja kaudselt seega ka maavanem näevad lahendust selles, et vald maksab kinni avaliku bussiliini funktsiooni. Kuid see on riigi ülesanne.”

Seda, kuidas Tapurla ja Juminda õpilaste sõitmine kooli ja tagasi korraldatakse tuleval õppeaastal, ei osanud ta veel öelda. Õpilasliinide küsimust on arutatud volikogu majanduskomisjonis, otsused langetatakse augustis.

Eelmine artikkelVargus Perila külas
Järgmine artikkelAnija, Kuusalu ja Raasiku vallas sai kõige rohkem hääli INDREK TARAND