LEADER-projektidele antakse Kuusalu valda 293 834 ja Loksale 59 545 krooni

773

MTÜ Arenduskoda juhatus kinnitas novembri alguses 2010. aasta III taotlusvooru hindamistulemused.

Meetmest 1.2 (seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine omaalgatusliku tegevuse kaudu) otsustati rahastada kokku 15 projekti kogusummaga 716 377 krooni. Taotlusi oli 31, kogumahuga 1 677 850 krooni. Kuusalu vallast oli 6 projekti kogumaksumusega 182 234 krooni.  Kuusalu vallast esitatud projektidest saavutas kõige enam punkte ja jõudis pingereas teisele kohale seltsingu Koostegemise Rõõm „Kudumitest lapitööd Kuusalu moodi”, millele lubati 22 600 krooni. Kolmanda koha sai MTÜ Kolga Rahva Tantsu Selts projekt Tõnu Lindveti 70. sünniaastapäeva tähistamiseks, mida toetatakse 17 684 krooniga. Neljas on  MTÜ Kolgaküla Selts projekt „Kolgaküla koguperepäevad”, mis saab 31 000 krooni. MTÜle Kuusalu Matkaselts antakse 56 385 krooni ning MTÜle Ökokratt „Sõbra töötuba” 54 565 krooni.

Raha ei jätkunud ja toetuseta jäid positiivse hinnangu saanud, kuid pingereas veidi tahapoole jäänud MTÜ MC Kolga projekt „Kursus: tennisemäng kõigile”, millele küsiti 70 128 krooni; MTÜ Vihasoo Kultuuriselts projekt „Rahvatantsurühma Loksa Tantsijad ja ansambli VVV reis rahvusvahelisele rahvatantsufestivalile Lõuna-Walesi 2011 juunis”, millele taotleti 10 000 krooni; MTÜ Kuusalu Matkaseltsing projekt „Looduskool – orienteerumine”, millele küsiti 42 076 krooni; MTÜ Kolgaküla Selts „Filmifestival ja DVD „Kolgaküla filmides”“, küsiti 51 000 krooni ning MTÜ Kuusalu pereühing „Kuusalu valla perepäev „Tittede olümpiamängud võimlemises””, taotleti  60 358 krooni.

Negatiivse hinnangu ehk nõutavast 5 punktist väiksema hinde sai Kuusalu vallast MTÜ Suvikotkas projekt „Kotka küla taust ja tänapäev”, küsiti 28 107 krooni.

Hindamisest jäeti välja Ida-Harjumaa Invaühingu projekt „Sport on kõigile!”, millele taotleti 81 981 krooni – kuna see ei vastanud meetmest rahastatavatele tegevustele.

Loksa linnast saab meetmest 1.2 toetust 59 545 krooni MTÜ Loksa Spordiklubi täiskasvanutele suunatud ujumise algõpetuse jaoks. Positiivselt hinnati, kuid jäi esimesena rahapuudusel toetusest ilma Loksa Spordiklubi teine projekt ujumisvõistluste „Kõik meie pardikesed” korraldamiseks – küsiti 32 400 krooni. Ka ei jätkunud toetusraha MTÜ Rannamännid projektile „Talgute korraldamine kevadiste heakorratööde teostamiseks Loksa linnas”, küsitud summa oli 37 222 krooni.

Meetmest 2.3 (siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses) said positiivse hinnangu ning taotletud rahastuse kõik esitatud 5 projekti, neile jagatakse kokku 681 334 krooni.

Kuusalu vallast saab 111 600 krooni MTÜ Ökobeebi projekt „Harmooniline elu alates sünnist”.

Loksa linnast sellesse meetmesse rahataotlusi ei olnud.

Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus kommenteerib, et vastavalt MTÜ üldkoosoleku otsusele jaotati selle aasta viimase projektivooru rahad, kokku 1,7 miljonit krooni, kahe meetme vahel 40 ja 60 protsenti – seltsitegevusele vähem ja ettevõtluse toetuseks rohkem. Seetõttu jäi seltsitegevuse projektide osas raha puudu ning ettevõtlust toetavas meetmes üle.

„Põllumajandusminister võttis 27. septembril vastu LEADER-määruse, mis sätestab, et juhul, kui on positiivse hinnangu saanud projekte on rohkem ja raha vähem, siis rahastatakse vastavalt pingereale ja kuni raha jätkub. Kui mõni projekt, millele on raha lubatud, jääb ellu viimata, võib toetuse anda pingereas järgmisele, kuid meil on otsustatud, et Arenduskoja piirkonnas nii ei tehta,” selgitab ta.

Lõppenud taotlusvoorus alles jäänud rahasumma, mida on ligi 300 000 krooni, läheb käiku järgmisel aastal. 2011. aasta I taotlusvoor kuulutatakse välja lähiajal, LEADER-raha saab taotleda Arenduskoja kõigist neljast meetmest.  Projektide esitamise lõpptähtaeg on 11. veebruar.

MTÜle Arenduskoda on põllumajandusministeeriumist lubatud perioodiks 2011-2013 kokku 33 miljonit krooni, millest 27 miljonit ehk 1 723 976 eurot on arvestatud projektitoetusteks ja ülejäänu Arenduskoja tegevuskulude katmiseks. 2011. aastal jagatakse projektidele 12,2 miljonit krooni ehk 778 824 eurot.

Eelmine artikkelPõles suur lõke
Järgmine artikkelKolga kooli teatritrupp võitis Tähetund 2010 peapreemia