Leader-programmist toetatud 31 Raasiku ja 25 Anija valla projekti

1137

MTÜ Ida-Harju koostöökoda on kolme aasta jooksul jaganud toetust 1 337 104 eurot.

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda on Aegviidu, Anija, Kose ja Raasiku valda jaganud Leader toetusi alates 2010. aastast. Selle aja jooksul on olnud seitse taotlusvooru, tänavu tulemas veel kaks. Rahastada on otsustatud  119 projekti 1 337 104 euroga. Raasiku vallast on 31 projektile lubatud kokku 316 659 eurot, Anija vallast 25 projektile 258 460 eurot, Aegviidu vallast 10 projektile 220 328 eurot ja Kose vallast 48 projektile  511 865 eurot.

Protsentides jaotub järgmiselt: 24 protsenti kogusummast on läinud Raasiku valla projektidele, 19 Anija valda, 17 Aegviidu valda ja 38 Kose valda. Kaks protsenti toetussummast on antud valdadeülestele projektidele.

Ida-Harju Koostöökoja juhatuse esimees Tiina Sergo: „Kuigi vahepeal kostis piirkonna MTÜdest nurinat, justkui jagataks raha nendele liiga vähe ja teistele sektoritele rohkem, siis tegelikult on selle aja jooksul saanud kõige rohkem toetust just MTÜd. Nendele on läinud 44 protsenti toetustest kõikide meetmete peale kokku. Avalik sektor on saanud 31 protsenti ja ettevõtted 25. Alla ühe protsendi on läinud FIEdele.“

Suurim toetus meetmele Kodukant Korda
Kõige rohkem, ligi pool jaotatud rahast on läinud meetmele 1.2 Kodukant Korda – kokku  668 398 eurot. Meetme 2.1 Tööd ja leiba projektidele on antud 430 966 eurot ehk 32 protsenti ning 237 739 eurot  meetmesse 1.1 Teeme Koos.

Raasiku vallast on Leaderi toetust saanud näiteks Raasiku staadioni aluspõhja ja murukatte paigaldus, Lendermäe talu ponikooli talli projekteerimine, Hellema talu talutehnika soetamine, Harju-Jaani hooldekodu projekteerimine ning möödunud suvel lavastuse „Birkenruh episood. Kurb armulugu“ väljatoomine.

Anija valda on suuremad toetused läinud BJ Tootmise OÜle põhupelletite tehase rajamiseks, Kehra raudteejaama hoone taastamise projektiks ja esimese etapi ehitustöödeks, Anija mõisa köögiruumide renoveerimistöödeks, Anija mõisa laatade ja erinevate sündmuste korraldamiseks, Kehra rahvamaja heli- ja valgustehnika soetamiseks.

Aegviidu vallast on toetatud näiteks terviseraja valgustust, madalseikluspargi rajamist. Mitme valla huviringid on saanud toetust rahvariiete soetamiseks.

„Neid võimalusi, kuidas rahvariiete ostmiseks raha taotleda, ei ole palju. Leader on üks variant, mida on kasutatud,“ selgitas Tiina Sergo.

Liikmemaks 0,77 eurot inimese kohta aastas
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda liikmed maksavad iga-aastaselt liikmemaksu. Valdadele oli see alguses ühe elaniku kohta 15 krooni aastas, masu ajal 12. Praegu on see sama ehk 0,77 eurot.

Raasiku vald on MTÜle Ida-Harju Koostöökoda andnud kolme aasta jooksul kokku 16828,2 eurot, Anija vald 22014,04 eurot, Aegviidu 3250,32 eurot ja Kose 20958,72 eurot. Need summad tulevad liikmemaksust. Veel on liikmed 10 ettevõtet ja 19 MTÜd, nende liikmemaks on 19 eurot aastas.

Komisjonid valitakse, kui projektid esitatud
Leaderi järgmine taotlusvoor on aprilli alguses. Jagamisele läheb 14 089 eurot meetmest 1.1 Teeme Koos. Mais või juunis tuleb selle aasta teine taotlusvoor. Jagamisele minev summa ei ole veel praegu teada.

Tiina Sergo: „Need on jääkide jagamise voorud. Jaotamisele läheb raha, mis on kasutamata, kui mõni projekt on jäänud pooleli või tegemata.“

Seoses muudatusega, et Leader-tegevusgruppide juhatuse liikmed ei tohi enam olla komisjonides, on ümber korraldatud ka Ida-Harju Koostöökoja hindamiskomisjonide korraldus. Praegu komisjone ei ole.

„Otsustasime, et moodustame komisjonid siis, kui kõik taotlused uude vooru on esitatud. Vastav säte on lisatud ka Ida-Harju Koostöökoja projektitoetuste taotluste menetlemise korda. Uurisime PRIAst, kas nii tohib ja selgus, et võib küll. Määrame komisjonid nii, et liikmed ei oleks ise projektidega seotud.
Lisaks aitab see vältida olukorda, kus mõnd komisjoniliiget on otsuse langetamisel eelnevalt mõjutatud. Endiselt kehtib põhimõte, et komisjonides on esindatud kõikide sektorite esindajad ning avaliku sektori osakaal peab jääma alla 50 protsendi,“ selgitas juhatuse esimees.

Eelmine artikkelEemaldati sõiduteele vajunud puu
Järgmine artikkelVAINO NAPILE ja URMAS LAANEMILE anti üle aukodaniku tiitlid