Lastega peredele hajaasustuse programmist abi veevärkideks ja teedeks

1010

Anija vallast on esitatud 12, Kuusalu vallast 17 ja Raasiku vallast 3 taotlust.

Hajaasustuse programmist on aastaid jagatud hajakülade maaperedele toetusi joogiveega varustatuse parandamiseks ja heitveesüsteemide ehitamiseks. Sel aastal on lisandunud võimalus saada toetusraha ka elektrisüsteemide jaoks. Põhinõue on, et toetatavates peredes oleksid lapsed või alla 35aastane puudega isik ja taotlejad kuuluksid omavalitsuse elanike registrisse.

Ka seekord jaguneb toetus kolmeks: kolmandiku annab riik, teise kolmandiku vald ja taotleja tasub ülejäänu eest. Maksimaalselt saab ühele majapidamisele toetust 6500 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg oli Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas 25. juuni. 

Anija vallas saab tänavu jagada hajaasustuse programmist 20 000 eurot. Programmi toetusraha taotleb 11 peret. Kokku on taotlusi esitatud 55 317,59 euro ulatuses. Teede remondi jaoks soovivad toetust 4, kanalisatsiooni tegemiseks 3, veesüsteemideks 4 peret ja 1 taotlus on elektrisüsteemiks. Üks pere on esitanud kaks taotlust.

Kuusalu vallas on jagamiseks 40 000 eurot. Esitatud on kokku 17 taotlust: 9 vee- ja 7 kanalisatsioonisüsteemide ning 1 juurdepääsutee jaoks. Kahest valdkonnast taotleb toetusi 5 peret, neist 4 on nii vee- kui ka kanalisatsioonisüsteemiks ning 1 kanalisatsiooni ja juurdepääsutee jaoks. Taotluste kogusumma on ligi 60 000 eurot.

Raasiku vald osaleb sel aastal programmis 10 000 euroga. Tähtajaks esitati 3 taotlust, neist 2 kanalisatsioonisüsteemide ja 1 juurdepääsutee rajamiseks. Taotluste kogusumma on 5872 eurot.

Vallamajadest öeldi, et taotlused kontrollitakse üle ja hinnatakse. Otsused rahasummade eraldamise kohta tehakse augustis.