Kogemusmess tõi Anijale noortejuhid Ida-Harjumaalt ja Tallinnast

1010

Kolmapäeval, 8. septembril kogunesid Ida-Harjumaa ning Tallinna noorsootööga tegelevate keskuste ja organisatsioonide esindajad Anija mõisas,  et saada osa nendele suunatud infopäevast.

Tegu oli Ida-Harju Karjäärikohviku ning Tallinna ja Harjumaa Noorte Teabe- ja Nõustamiskeskuse korraldatud üritusega, mille peamine eesmärk oli luua ja edendada noortejuhtide ning organisatsioonide infovahetust.

Infopäeva ehk kogemus­messi korraldaja Marge Aasalaid karjäärikohvikust tundis  heameelt, et üritus osutus  populaarseks, osales  üle kolmekümne  huvilise mitmest noortega tegelevast organisatsioonist: „Oluline on, et keskused jätkaksid ka edaspidi sellelaadsete ürituste korraldamist. Loodetavasti said  osalejad vajalikku informatsiooni ning teevad   järeldused, mille tulemusena  saaks koostöö  jätkuda ka edaspidi.”

Mess algas tutvumisega. Järgnesid ettekanded, kus end tutvustasid erinevad organisatsioonid: TORE, 4H, Noorkotkad, projekt RongART, noorteaktiiv MEN. Tutvustati ka LEADER programmi võimalusi ja positiivseid kogemusi töös noortega.

Päeva teine pool koosnes grupiaruteludest. Osalejatel oli võimalus vahetada teavet ja kogemusi viies valdkonnas. Teemad, millele töögruppides keskenduti, olid kakskeelne noorsootöö, reeglitele mittealluvad noored, noorsootöö rahastamise küsimus, noorte kaasamine töösse ja noorsootöö väärtustamine.

Loksa linna päevakeskuse juhataja Margit Amer ütles, et peab koostööd ja sagedasemaid ühisüritusi vajalikuks ning pooldab ideed noorsootöötajaid koondavast tugevast organisatsioonist: „Meil kõikidel on üks eesmärk, miks siis mitte teha tihedamat koostööd.“

Margit Amer valis töögrupiks kakskeelsete noorte küsimuse üle arutleva rühma, et vahetada muljeid, miks mõnes keskuses või organisatsioonis toimib kakskeelsete noorte ühistegevuse korraldamine paremini kui teistes ja kuidas olukorda parandada.

Kuusalu noortekeskuse juhataja Priit Parro kiitis kokkusaamist: „Vajalik ja hästi korda läinud üritus, mis aitas välja tuua ühiseid probleeme ning kitsaskohti noortetöös. Noortejuhtide kokkusaamised peaksid toimuma ka edaspidi, järgmine võiks aset leida Kuusalus.“

Infopäeva peamise plussina tõi ta välja võimaluse luua kontakte teiste noorsootöötajatega, need aitavad muuta koostööd tõhusamaks ja avardada noortekeskuste võimalusi.

Töögrupiks valis Priit Parro rahastamise küsimusega tegeleva rühma,  et täiendada oma teadmisi ja võtta arvesse teiste kogemusi.

Eelmine artikkelVargus Soodla külas
Järgmine artikkelKehra veeprojektiga korrastatakse trasse ka Anija valla külades