Lairibaühenduse ehitus kiireks internetiks Jumindale ja Kolka

2829
Jämedamalt on kaardil lairibaehitused, mis tehakse käesoleval aastal Kuusalu vallas. Kitsa tumeda joonega on märgitud olemasolev kaabel.

Firma Corle OÜ on saanud Kuusalu vallavalitsuselt lairibakaabli ehitusload.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) jätkab projekti EstWin, mille käigus peab aastaks 2018 valmima fiiberoptiliste kaablite võrk kõikide asulateni Eestis.
Ida-Harjus rajati 2012. aastal Kaberla-Kiiu-Kuusalu-Leesi ja Hara-Loksa-Pärispea-Vihasoo lairibakaablid. Tookord teatasid Juminda poolsaarelt Tammistu, Juminda, Tapurla, Virve ja Hara külade esindajad oma pöördumises Kuusalu vallavalitsuse poole, et soovivad kiiret internetiühendust ka oma küladesse.
Nüüd on ELASA korraldatud riigihanke tulemusena järgmise etapi ehitajaks valitud firma Corle OÜ saanud valmis uued projektid ning kavas on Kuusalu vallas fiiberoptilise kaabli paigaldamisega jätkata.
Juminda poolsaarele rajatakse juurde 6030 meetrit magistraalkaablit. Varem mahapandud kaablit jätkatakse Leesi rahvamaja juurest kuni Juminda poolsaare tipus oleva radarijaamani. Kaabel jõuab ka EMT mastini Jumindal.
Ülgase-Kolga-Haljala lõigul pannakse 110 kilomeetrit kaablit. Viitnalt tullakse edasi Valgejõeni. Kaabel läheb Vana-Narva maantee kõrvalt kuni Kuusalu külas asuva Leesi teeristini. Eraldi ühendus luuakse Kolgaga. Kiiust rajatakse magistraalkaablit edasi mööda Vana-Narva maanteed, see jõuab Neeme külasse ning läbi Kallavere Maardusse.
Kuusalu valda puudutavat kolmandat etappi veel projekteeritakse – sellega on plaanis pikendada kaablit Pärispeal. Neljas etapp on kaabli rajamine Kiius endise side juurest kuni vallamajani.
Corle OÜst kiideti, et Kuusalu vallavalitsusega on olnud trassi valikul väga hea koostöö. Koos valla IT-juhi Peep Abeliga on üle vaadatud munitsipaalasutused, mis jäävad magistraalvõrgu lähedusse, kaabel viiakse nende asutusteni. Kolgas saavad kiire internetiühenduse koolimaja, rahvamaja, muuseum, raamatukogu ja lasteaed, Kiius vallamaja. Ehitus peaks  lõppema  käes­oleva  aastaga.
Riigi ja valdade asutuste jaoks rajatakse magistraalkaablist eraldi ühendused, kuid mitte eramajadesse ega ettevõtetesse. ELASA kodulehel elasa.ee on info, kuidas lairibaühendust taotleda. Tuleb klikkida „Tahan EstWini“, seal on selgitatud, et lõppkasutajaga ühendamine internetiga on piirkonnas teenuseid pakkuvate telekommunikatsioonioperaatorite ülesanne. Lisatud on selgitused, mida teha siis, kui piirkonnas on baasvõrk valmis,  olemas  on  telefonijaam ja majadesse veetud telefonikaablid.
Kui sidekaablid puuduvad, soovitatakse elanikel või külaseltsidel algatada koostöös omavalitsuste ja sideoparaatoritega juurdepääsuvõrgu ehitamise projekt või finantseerida ise lõppühenduse ehitamist või oodata, kuni operaatorid hakkavad valguskaablil põhinevaid lõppühendusi välja ehitama.

Eelmine artikkelLastehoiuteenuse tingimustest Raasiku vallas
Järgmine artikkelKehras kasvavad kuused asendatakse teiste puudega