Lastehoiuteenuse tingimustest Raasiku vallas

2997

Kui Raasiku valla munitsipaallasteaias kohti ei jätku, saab lapsevanem valida lapsele koha lastehoius ning küsida vallalt selle eest tasumiseks toetust.

Möödunud aastast on Raasiku vallas lasteaia kolme teeninduspiirkonna asemel üks. See võimaldab vallavalitsusel pakkuda lasteaiakohta valla sellesse lasteaeda, kus on kohti. Varem oli igal lasteaial oma teeninduspiirkond ja lapsevanem sai nõuda kohta oma elukohajärgse teeninduspiirkonna lasteaias. Kelleni järjekord pole jõudnud, saab küsida kohta lastehoius, mille kohatasud on reeglina kallimad kui munitsipaallasteaias. Raasiku vallas on viimastel aastatel paar peret seda võimalust ka kasutanud.
Teenuse reguleerimiseks võttis Raasiku vallavolikogu vastu määruse „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas”, millega võib 1,5-3aastase lapse lasteaiakoha asendada vanema nõusolekul lapsehoiuteenusega. Lapsevanem peab sel juhul tasuma omaosalusena 20 protsenti kehtivast miinimumpalgast ja lisaks söögiraha, ülejäänud summa tasub vald.
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi selgitas, et koolieelse lasteasutuse seaduse muudatus, mis seda võimalust lubab, jõustus juba käesoleva aasta 1. jaanuaril: „Siiani polnud meil käesoleval aastal ühtegi niisugust juhust ning seetõttu oli vastav kord tegemata. Praeguseks on aga üks lapsevanem avaldanud soovi kasutada seaduses pakutavat alternatiivi.”
Vallavanem märkis, et ka seni ei keelanud keegi vallal seda teenust osutada, kuid kord annab aluse reeglite kokku leppimiseks kolmepoolselt.
Raasiku abivallavanem Ardo Niinre sõnas, et kirjavahetus lapsevanemaga algas 16. märtsil ning  volikogu aprillikuu istungil oli määruse eelnõu juba laual: „Järgmisest õppeaastast saab laps lasteaiakoha, seega on vahe vaid mõned kuud.”
Raivo Uukkivi tutvustas kohamaksumusi lähiümbruse lastehoidudes ehk naabervallas Raes –Mängukaru koduhoid maksab 380 eurot, millele lisandub toiduraha. Põnnila lastehoiu koha eest tuleks välja käia 378 eurot koos toidurahaga ning MTÜ Liisu Lastekeskus küsib 345 eurot, mille sees on ka toiduraha. Lapsehoiuteenuse pakkuja valib lapsevanem, seejärel tuleb sõlmida pakkuja ja vallaga kolmepoolne leping.
Ardo Niinre sõnas, et Raasiku vallas on praegu 1,5-3aastaseid lapsi 51: „Üldiselt eelistavad lapsevanemad olla lapsega kodus nii kaua kui võimalik ehk lapse kolmeaastaseks saamiseni. Seega pole harvad olukorrad, kus lapsevanemad, kes saavad sõimekoha, lükkavad oma koha kasutamist edasi. Nii saab nende arvelt anda kohti ka neile, kelle järjekord on kaugemal, kuid on hädavajalik saada lapsele sõimekoht. Raasiku valla munitsipaallasteaiakohast ilmajäänutest on eelnevatel aastatel kasutanud lapsehoiuteenust 1-2 last.”
Ta lisas, et sügisest saab võtta Aruküla lasteaeda 42 last, 12 mahub Raasiku lasteaeda, seega järjekorda pole ja kohti jääb üle.
Teenusega 2015. aastal kaasnev lisakulu kaetakse rahast, mille vald on maksnud registris olevate laste õppimise eest erakoolides ning mille riik nüüd tagastab.

Eelmine artikkelSüdamenädala üritused Ida-Harjus
Järgmine artikkelLairibaühenduse ehitus kiireks internetiks Jumindale ja Kolka