Kuusalus algas ÜVK ehitus

1925

„Nüüd hakkab Kuusalus liikuma tehnikat, mida muidu pole olnud – tulevad ÜVK ehitajate kopad, laadurid,“ ütleb Kuusalu Soojuse juht KALLE KÜNGAS.

Kiius käib ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) ehitus rohkem kui kuu aega. Kuusalus lõi ehitaja kopa maasse 24. juulil. Kolgas algavad ÜVK tööd augusti keskel. Käimas on alevike pumplate renoveerimine.


Kuusalu Soojuse juht KALLE KÜNGAS märgib kaardile, kui kaugel on Kiius ÜVK ehitusega jõutud.

Kuusalu valla kolme aleviku vee- ja kanalisatsioonitorude uuendamine ning ehitus maksab kokku 5,6 miljonit eurot, millest enamiku rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Kuna alevikes müüb joogivett ja pakub kanalisatsiooniteenust vallale kuuluv OÜ Kuusalu Soojus, on ettevõte ÜVK ehituse tellija ning üldine koordinaator. Kuusalu Soojuse juhatuse esimees Kalle Küngas tänavu suvel seetõttu puhkust ei võta ning ta tööpäevad on tavapärasemast pikemad, tihti õhtul kella 19-20ni.

„Käin hommikuti või õhtuti ehitajate tööd üle vaatamas. Aega võtab kõvasti, aga on eesmärgi saavutamiseks vajalik,“ kommenteerib ta. Eesmärk on saada kvaliteetne töö ja samas ka kiiresti torustik maasse ning töökorda.

Kuusalu Soojuse kontoris on koridori ja juhatuse esimehe kabineti seintele riputatud kaardid alevikesse ehitatavate torustikega. Neile märgib Kalle Küngas roheliselt, millised lõigud on jõutud valmis. Kiiu alevikus on tööd tehtud Tuuliku tänaval, Linnuse tänaval lõpetatakse sellel nädalal, lisaks on valmis kahe Mõisa tee korrusmaja torud ja mitusada meetrit magistraaltorustikke. Neis piirkondades viiakse läbi nõutud katsetused ja siis võib alustada taastamistöödega.

Kuusalus esmalt korrusmajade piirkonnas

Kuusalus alustati kõigepealt Laane 9 juures, sealt liigutakse Laane 7, siis Ahrensi 14 ja 12 suunas. Materjalid on kohale toodud, torustiku tulevased asukohad maha märgitud. Teisipäeval käis Elion näitamas kaablite asukohti ja algas kaevamine.

Kalle Küngas märgib, koostöös projekteerijatega on püütud kavandada torutööd selliselt, et veekatkestusi tuleks võimalikult vähe – esmalt paigaldatakse vana kõrvale uus toru, kui tuleb vana torustik mõnes kohas läbi lõigata, antakse veekatkestusest teada ja palutakse kanalisatsiooni mitte kasutada.

Lepingu järgi peab Arco Ehitus lõpetama Kuusalu aleviku ÜVK-töödega oktoobris 2013, kuid korrusmajade juures saavad need tehtud käesoleva aastaga, arvab Kuusalu Soojuse juht.

Eramajade piirkonnas on keerulisem, kinnistuid on ligi 200, enamikul puudus seni kanalisatsioon, mitmel pool ka vesi. Tänavad on kitsad, kui kopp kaevab, siis teelõiku kinni panemata pole võimalik töötada.

Kalle Küngas: „Õnneks on Kuusalus umbtänavaid vähe. Projekti on kaasatud liikluskorralduse spetsialist, tema vastutab teede sulgemise korral majadele juurdepääsu ja ümbersõitude korraldamise eest. Korraga suletakse vaid otseselt kaevetöödeks vajalik osa tänavast. Eramajade juurde jõuame töödega augusti teises pooles.“

Ehitaja esindajana kooskõlastab projekteerija Sweco Projekt AS eramute omanikega torustiku kulgemist ja liitumispunktide asukohti. Suuremalt osalt on nõusolekud käes ja liitumiskohad kokku lepitud. Kümmekonna kinnistuomanikuga pole seni ühendust saadud, neile saadetud kirjad on tagasi tulnud.

„Kohalikud elanikud on projekteerijaid aidanud, sest tihti teatakse naabrite kontaktandmeid. Vastavalt projekti rahastamistingimustele peame tagama hoonestatud kinnistutele kindlasti kanalisatsiooni ja kui võimalik, siis vee. Vaatame paar sammu ette ja püüame võimalusel jätta ka hoonestamata kinnistutele liitumisvõimalused, liitumispunkte väljaehitamata“ räägib ta.

Seni pole avaldusi liitumiseks vastu võtma hakatud. Mõned vanemad inimesed on teatanud, et nemad liituda ei soovi, aga liitumispunkti võib välja ehitada, võibolla on lapsed kunagi huvitatud.

Kuusalu Soojus vahendab kruntidele kopatöid
Kui peatorustikud valmis, tuleb kinnistute omanikel endil rajada ühendused koduaias kuni majani. Kuusalu Soojus on kokku leppinud ühe kopafirmaga, sealt tuuakse Kuusallu väike ekskavaator, millega saab kaevata puude-põõsaste vahel kitsastes kohtades.

Kalle Küngas: „Kui ehitajad jõuavad torutöödega konkreetse tänavani, selgitame välja, kui palju maksab iga kinnistu sisene töö. Räägime omanikega läbi, pakume teenust, kui 5-6 omanikku on huvitatud, toome kopa kohale. Usun, et selliselt saame odavamalt hakkama, kui iga­ühel eraldi tellides. Muidugi võib ka käsitsi kraavi kaevata ja ise torustik ehitada, kuid kindlasti tuleb Kuusalu Soojuse töötajal enne tehtud töö üle kontrollida, alles siis võib torud pinnasega katta. Liitumised põhitorustikuga tohib teha vaid meie töötaja.“

Ta nendib, et niisugune lisaasjaajamine eramajade piirkonnas on ajakulukas, kuid Kuusalu Soojuse jaoks samas omakasupüüdlik – kui aidata ja inimestele krundisisesed tööd võimalikult lihtsaks teha, loodetakse suuremal hulgal ja kiiremat liitumist. Ilma liitumistasuta saab projekti käigus rajatavate ühiste vee- ja kanalisatsioonitorudega liituda kuni 30. maini 2014.

Kiius torustik 3 kohas oja alt

Kiius teeb töid AS Viimsi Keevitus. Praeguseks on tehtud ligi kilomeeter veetorustikku ning umbes 800 meetrit kanalisatsiooni.

Paar nädalat tagasi juhtus alevikus seoses ÜVK töödega mitu plaanivälist veekatkestust. Kui paesesse pinnasesse rajati kaevikut uue torustiku jaoks, lõhkes kõrvalasuv vana veetoru. Kulus kolm tundi, et seda lappida. Vesi saadi uuesti sisse ja siis juhtus 5 minuti pärast sarnane asi järgmises kohas.

„Kuusalu Soojusesse tuli siis palju telefonikõnesid. Kui saadi aru, et mehed töötavad ka pärast tööaega ja enne ära ei lähe, kui veevarustus taastatud, siis leebuti,“ kirjeldab Kalle Küngas.

Kiius tuleb ehitajal kolmes kohas rajada torustikku oja alt, kuues kohas tuleb puurida torud maanteede alt. Projekt on töömahukas, kuid siiski on kavas ÜVK ehitus Kiiu alevikus tänavuse aastaga ära lõpetada.

Eelmine artikkelÜVK ehitused toovad mõneks ajaks ebamugavusi
Järgmine artikkelMiks oli Raasiku vald mullu kahjumis