Anija valla arengukava arutelul osales ligi 40 inimest

825

Valla arengukava projekti avalikul arutelul kaaluti lähiaastatel vajalikke investeeringuid.

Anija valla aastate 2012-2020 arengukava projekti avalik arut­elu oli eelmisel teisipäeval, 11. oktoobril Kehra gümnaasiumis. Kohale tuli 38 inimest, sealhulgas kümmekond tavalist vallakodanikku.

„Andsime kõigile inimestele võimaluse valla arengus kaasa rääkida, kahju, et tuli vaid neli ettevõtjat,“ sõnas vallavanem Tiit Tammaru.

Ta lisas, et arutelu eesmärk oli konkretiseerida, millised investeeringud on Anija vallas järgnevate aastate jooksul tähtsad, millised mitte.

Arutelu alguses selgitas vallavanem arengukava koostamise põhimõtteid. Seejärel jagati osalejad töörühmadesse ning arutelud toimusid tegevusvaldkondade kaupa. Oli neli töörühma: arengud ja ressursid, haridus ja noorsootöö, sotsiaaltöö, tervishoid ja kultuur ning turvalisus ja keskkond.
Pärast diskussioone esitasid töörühmad oma ettekanded ning lõpuks tehti kokkuvõtteid.

„Leidsime ühiselt need asjad, mis vajavad lähitulevikus tegemist, kuid esialgu on meil kaks suurt prioriteeti – Kehra gümnaasiumi renoveerimine ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamine. Need on väga kallid projektid ning seetõttu peame paratamatult teisi investeeringuid piirama,“ rääkis Tiit Tammaru.

Päriselt teisi investeeringuid siiski  ei nullita, näiteks on kavas avada Kehras üks lasteaiarühm, puhastada Jägala jõgi, jätkata Kehra staadioni renoveerimist.

Vallavanem märkis, et inimesed olid vallavalitsuse ettepanekutega tulevaste investeeringute osas nõus, kuigi need ei ole rahva ootusi arvestades kaugeltki piisavad. Arutelul esitati investeeringute kohta 17 erinevat ettepanekut: „Nende hulgas oli väikeseid asju, aga ka lihtsalt soovunelmaid, näiteks Kehra turu väljaehitamine.“

Sooviti veel tehase klubi taotlemist munitsipaalomandisse, tõmbekeskuste vahel kergliiklusteede rajamist, Jägala jõe promenaadi väljaehitamist ning laiendamist, lastehoiuteenuse arendamist  Kehras, praeguse kultuurikeskuse asemele uue ehitamist, jalgrattakeskuse rajamist koos näituste ja talvisel ajal suusalaenutuse võimalustega jm.

Nüüd teeb vallavalitsus inimeste arvamusi ja vallaeelarve võimalusi arvestades arengukava projekti muudatused ning esitab volikogule. Vallavolikogu hakkab arengukava projekti menetlema novembris.

Eelmine artikkelTeelt eemaldati puu
Järgmine artikkelKäes on korstnapühkimise tipphooaeg