Kuusalu vallavolikogu valis esimeheks MARTI HÄÄLE

3691

Volikogu aseesimeheks sai KRISTO PALU.

Kuusalu vallavolikogu istung toimus teisipäeva, 31. oktoobri hommikul Kuusalu rahvamajas. Päevakorras olid
vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning vallavalitsuse tagasiastumispalve ärakuulamine. Istungit
juhatas vallasekretär, valla valimiskomisjoni esimees Maire Link. Valimiste läbiviimisel abistasid teda valla valimiskomisjoni liikmed Ly Korotejev-Piir, Merle Koppel, Leelo Konton ja Valdo Voogjärv.

Kohal olid kõik 19 volikoguliiget. Kuusalu volikogus on valimisliidul Ühine Kodu 8 kohta, valimisliidul Üks
Kuusalu Vald 5, valimisliidul Arenev Kuusalu Vald ja EKREL mõlemal 2 kohta, Keskerakonnal 1, Reformierakonnal 1.

Ingeldrin Aug valimisliidust Üks Kuusalu Vald esitas volikogu esimehe kandidaadiks sama valimisliidu
esinumbri Marti Hääle. Valimisliidust Ühine Kodu volikogusse valitud Urmas Kirtsi esitas kandidaadiks
Urmo Ristisaare samast valimisliidust.

Salajasel hääletamisel olid Marti Hääle poolt 10, Urmo Ristisaare poolt 8 volikoguliiget, 1 sedel oli kehtetu.

Vallavolikogu esimeheks valitud Marti Hääl tänas usalduse eest ja märkis, et Kuusalu volikogu uue koosseisu
esimene istung on märgilisel kuupäeval – 31. oktoober 1517 tähistab reformatsiooni algust, on reformatsiooni
500. aastapäev: „Märgiline on ka see, et volikogu oli teovõimeline ilma koalitsioonilepinguta. Sisestab usku, et
kohaliku elu edendamiseks oleme kõik saanud mandaadi. Keegi meist ei küsinud valijatelt mandaati, et lugeda
ennast opositsiooni.“

Edasi juhatas istungit volikogu esimees. Ta küsis enne volikogu aseesimehe valimisi ettepanekuid, mitu
aseesimeest peaks aastatel 2017-2021 volikogul olema. Urmas Kirtsi tegi ettepaneku valida üks aseesimees.
Volikogu oli sellega nõus.

43 KRISTO PALUMarti Hääl tegi ettepaneku valida aseesimeheks Kristo Palu valimisliidust Üks Kuusalu Vald. Rohkem kandidaate ei esitatud. Kui hääletamine oli läbi viidud, selgus, et nimi oli sedelile märgitud valesti – Kristo Palo.

Volikogu esimees küsis, kas on kedagi volinikest, keda eksitus takistas valikut tegemast, kas on vaja uut sedelit ja uut hääletust. Keegi volikoguliikmetest ei soovinud kordushääletust. Salajasel hääletamisel olid Kristo Palu
poolt 14 volikoguliiget, vastu olid 3, rikutud olid2 sedelit.

Istungi lõpus luges vallavanem Urmas Kirtsi ette vallavalitsuse lahkumispalve, lisades: „Oleme valmis täitma
vallavalitsuse ülesandeid kuni uue vallavalitsuse kinnitamiseni.“

Volikogu esimees sõnas, et seni on Kuusalu volikogu istungid toimunud kolmapäeva hommikuti, ettepanek on jätkata istungitega kolmapäeviti, algusaeg võiks olla kell 16. Volikogu nõustus ettepanekuga. Järgmine istung tuleb kolmapäeval, 8. novembril, päevakorras on seadusest tulenevalt vallavanema valimiste küsimus, sõltuvalt vahepealsest olukorrast vallavalitsuse küsimus, komisjonide arv ja teemad.

Volikogu esimees Marti Hääl on Tammistu külavanem, juristi haridusega, Alexela Grupi üks omanikke ja
juhatuse liige. Aseesimees Kristo Palu on Kuusalu kooli vilistlane, õppinud majandust, töötab Riigi Kinnisvaras
projektijuhina.