Raasiku vallavolikogu esimeheks valiti TIINA RÜHKA

2634
Põ­li­ne Jär­si kü­la ela­nik, Re­for­mie­ra­kon­na lii­ge TII­NA RÜH­KA on ol­nud Raa­si­ku vo­li­ko­gus üle 20 aas­ta.

Aseesimeheks sai HELLE VAGA.

TIINA RÜHKAportree HELLE VAGA

 

Raasiku vallavolikogu uue koosseisu esimene istung oli kolmapäeva, 25. oktoobri õhtul.

Päevakorras olid volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Raasiku vallavalitsuse
lahkumispalve ärakuulamine.

Kuni volikogu esimehe valimiseni juhatas istungit valimiskomisjoni esimees, vallasekretär Gunnar
Nuuma.

Valimisliidu Raasiku Vald nimekirja volinik Andre Sepp esitas volikogu esimehe kandidaadiks
Tiina Rühka samast nimekirjast. Ants Kivimäe valimisliidust Raasiku Vald esitas Maarja Sikuti
kanditatuuri. Mõlemad olid nõus kandideerima ning tutvustasid ennast.

Salajasel hääletusel sai Tiina Rühka 9 häält, Maarja Sikutit toetasid 8 volikoguliiget.
Volikogu aseesimehe kohale esitas Andre Sepp Helle Vaga valimisliidust Raasiku Vald.
Valimisliidu Kodukoha Eest liige Ants Kivimäe esitas Maarja Sikuti kandidatuuri. Salajasel hääletusel kogus Helle Vaga 10 häält, Maarja Sikut 7.

Raasiku valla volikogu on 17liikmeline. Valimisliidul Raasiku Vald on 8 kohta, valimisliidul Kodukoha Eest 7, valimisliidul Üheskoos Edasi 1, volikogus on ka üksikkandidaat.

Vallavalitsuse lahkumispalve luges vallavanema volitusel ette vallasekretär Gunnar Nuuma.