Raasiku vallavanemaks valiti ANDRE SEPP

2980

ANDRE SEPPA valimisliidust Raasiku Vald toetasid 9 volikoguliiget.

Raasiku vallavolikogu teisipäeva, 31. oktoobri õhtu istungi päevakorras olid vallavanema valimine, eestseisuse moodustamine ja liikme valimine, volikogu alatiste komisjonide moodustamine, vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.

Vallavanema valimine oli päevakorras esimene punkt. Aare Ets valimisliidust Raasiku Vald seadis üles nimekirjakaaslase Andre Sepa kandidatuuri, Avo Möls valimisliidust Kodukoha Eest esitas praeguse vallavanema Raivo Uukkivi.

Seejärel said kandidaadid end 10 minuti jooksul tutvustada.

Andre Sepp rääkis, et ta on 46aastane, 3 lapse isa. Üles kasvanud suviti Raasikul, Arukülas elanud 24 aastat. Ta oli Raasiku vallavanem aastatel 1999-2011. Osalenud riigikogu kahe koosseisu töös, Eesti mootorrattaföderatsiooni president, Harju Tarbijate Ühistu nõukogu liige, Harju spordiliidu juhatuses, olnud Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees.

Andre Sepp: “Soovin vallavanemana töötada Raasiku valla arenguks ja siinsete kodanike heaolu arendamiseks. See saab toimida üksnes hea koostööga. Kui saan vallavanemaks, luban luua vallamajas õhkkonna, mis peegeldab kompetentsust ja head koostöövaimu.”

Ta lisas, et Raasiku vallal on suur väljakutse ka haldusreformis: “Raasiku vald ei jää rahvaarvult kindlasti Eesti kõige väiksemaks omavalitsuseks. Väiksus peaks olema otsutajatele hea väljakutse, tuleb arvestada reaalseid võimalusi. Selgitada osapooltele, mis on meie võimalusi arvestades võimalik. Usun, et tuleks uuesti alustada ühinemisläbirääkimisi Raasiku aleviku ümbruskonna küladega Jõelähtme ja Anija vallas.”

Raivo Uukkivi ütles, et pole Raasiku valla kodanik, seega saab vaadata valla asjadele erapooletumalt. Praegu elab Rae vallas Jüris, tal on 3 last, on olnud 35 aastat abielus.

Töötanud Tallinna Vee ühe direktori ja juhatuse liikmena, Tallinna Prügila ASis, 2004. aastal sai temast Rae vallavanem kuni 2010. aastani. Pärast seda 2 aastat oli Lääne-Virumaal Vihula vallavanem, alates 2013. aastast Raasiku vallavanem. On Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige.

Raivo Uukkivi: “Neli aastat Raasiku vallavanemana on peaaegu täis. On olnud huvitavad aastad, tehtud koostööd, volikogu on olnud üksmeelne ja tubli. Vallavalitsus volikogu töö kenasti ellu viinud. Mulle meeldis eelmise aasta iseolemise eest võitlemine, lõpp oli emotsionaalne kõrgpunkt.

Oluline samm oli ka Raveni poolitamine eraldi sooja- ja vee-ettevõtteks.”

Ta sõnas, et tuleb laenu võtta, et investeeringuobjektid ellu viia: “Pooleliolevad asjad olid ka põhjus, miks olin nõus tulema taas volikogu ette ja küsida toetust, et vallavanemana jätkata. Luban, et kui valituks osutun, siis teate ning mu vigade ja heade külgedega. Me teeme ja teeme koos. Keegi ei suuda teha midagi üksi.”

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitas volikogu volikoguliikmed Marianne Loigu, Anne Veltmann-Veski ja Tõnu Suurkuuse.

Volikoguliikmed esitasid mõlemale kandidaadile kümmekond küsimust.

Salajasel hääletusel kogus Andre Sepp 9 häält, Raivo Uukkivi toetasid 8 volikoguliiget.

Loe 8. novembri Sõnumitooja paberlehest põhjalikumat lugu vallavanema valimise istungist, vastuseid küsimustele, mida volikoguliikmed Andre Sepale ja Raivo Uukkivile esitasid.