Kuusalu vallavanemana jätkab TERJE KRAANVELT

996
Kuusalu vallavanem TERJE KRAANVELT. Foto Kuusalu Kroonika/Raul Valgiste

Volikogu valis TERJE KRAANVELTI vallavanemaks 11 poolt- ja 4 vastuhäälega, 4 sedelit olid tühjad.

Kuusalu vallavolikogu istungil kolmapäeval, 1. detsembril olid päevakorras uue vallavanema valimine ning ka vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine. Kohal olid kõik 19 volikoguliiget.

Urmas Kirtsi tegi ettepaneku valida vallavanemaks Terje Kraanvelt valimisliidust Ühine Kodu. Rohkem kandidaate ei esitatud.

Mait Kröönström valimisliidust Üks Kuusalu Vald palus vallavanema kandidaadil end tutvustada.

Terje Kraanvelt rääkis, et on pärit Kuusalu valla Liiapeksi külast. Kooliteed alustas Kuusalu 8klassilises koolis, lõpetas Kuusalu keskkooli 8. lennus. Kutse- ja kõrghariduse on omandanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Tallinna Ülikoolis, Akadeemia Nordis. Viis aastat tagasi lõpetas Räpina aianduskooli aedniku eriala. Oma tööelust on 23 aastat pühendanud hoolekandeasutuse juhtimisele – 10 aastat Valkla hooldekodus ja 13 aastat Iru hooldekodus.

„Eelmisel aastal sain ootamatult valimisliidult Ühine Kodu ettepaneku kandideerida Kuusalu vallavanemaks. Võtsin lühikese mõtlemisaja ja otsustasin ettepaneku vastu võtta. Tegin üsna suure julgutüki,“ lausus Terje Kraanvelt ja kinnitas, et vallavanemana töötatud aastaga on aru saanud, talle meeldib seda tööd teha.

„Inimesed, kellega olen kohtunud, on innustavad. Ka need, kes on pöördunud vallavalitsuse poole, et lahendus leida oma igapäevaprobleemidele. Kuna olen pärit pisikesest külast, oskan mõista, milliste väljakutsetega seisavad silmitsi inimesed, kes ei ela valla keskustes. Siin näen suurt tööpõldu.“

Vallavanema kandidaat rääkis veel, et järgmise nelja aastaga on soov viia lõpule Kuusalu keskkooli ehitusega seonduv. Samuti on olulised lasteaiad. Lõpule tuleb viia ka Salmistu sadama arendamine. Seoses rohepöördega tuleb 2023. aastaks leida lahendused jäätmekäitluse valdkonnas.

Häältelugemiskomisjonis olid vallasekretär Tiia-Liis Jürgenson, Esta Nurmsalu ja Veronika Laende. Salajasel hääletamisel sai Terje Kraanvelt 11 poolthäält. Vastu olid 4 volinikku, 4 hääletussedelit olid tühjad. Seega valiti Terje Kraanvelt taas Kuusalu vallavanemaks.

Vallavanemaks tagasi valitud Terje Kraanvelt tegi ettepaneku kinnitada Kuusalu uus vallavalitsus kuueliikmelisena – lisaks temale veel Kaupo Parve ja Mart Laanpere valimisliidust Ühine Kodu, EKRE esindajatena Ranno Pool ja Sander Valdmaa ning opositsiooni esindajana Mait Kröönström valimisliidust Üks Kuusalu Vald. Selle otsuse poolt hääletasid 15 volinikku, 3 olid erapooletud ja 1 ei hääletanud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 1. detsembril
Järgmine artikkelAru­kü­la õpi­las­te koh­vik päl­vis aas­ta­te kee­le­teo tun­nus­tu­se