Kuusalu vallavalitsus palub Lahemaa kaitse-eeskirja menetlemine peatada

686

Kuusalu valla külavanemate koosolekul räägiti taas rahvuspargi kaitse-eeskirja projektist.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi tutvustas külavanematele vallavalitsuse tegevust Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja avalikustamise ajal. Ametnikud on kohtunud keskkonnaameti töötajatega. Küladest on saadetud ettepanekuid. Vallavalitsus on hakanud koostama keskkonnaametile esitatavat kirja, selle esialgne ja väga pealiskaudne variant on avalikustatud valla koduleheküljel internetis. Kiri on plaanis ära saata märtsi lõpus. 

„Vallavalitsuse kirja esimene järeldus on, et eeskirja projekti menetlemine tuleb peatada, kuni on moodustatud ühine töögrupp. Sinna peaksid kuuluma keskkonnaameti töötajad, valla ametnikud, külavanemad, maaomanikud. Kui keskkonnaametis ollakse koos­tööaltid, moodustame komisjoni ja hakkame eeskirja punkthaaval läbi töötama. Teine järeldus on, et eeskiri pole läbipaistev ega üheselt mõistetav,” ütles vallavanem.

Ta lisas, kui keskkonnaamet mingil põhjusel ei arvesta ettepanekuid, on põhjus hageda kohtus. Vihula valla juhtidega on kokku lepitud kooskõlastada tegevus.

Külakomisjoni esimees Henn Pärn kutsus üles korraldama külakoosolekuid ning lisama vallavalitsuse kirjale oma piirkonna kohta konkreetseid ettepanekuid.   

Eelmine artikkelKallaletung Arukülas
Järgmine artikkelAruküla uues koolihoones algas õppetöö