Kuusalu vallas tõuseb sisemaal maamaks

1079

Kahehektarilise kinnistu kohta tuleb Kuusalu vallas hakata sisemaal maamaksu maksma ligi 200 krooni rohkem.

Kuusalu vallavolikogu arutas lõppenud aasta viimasel istungil, 22. detsembril  maamaksumäärade kehtestamist 2011. aastaks.

Volikogu esimees Andres Paomees selgitas, et vallavalitsuse esitatud eelnõus on sisemaa hinnatsoonides senise 1,2protsendilise maksumäära asemel pakutud 1,8 protsenti maa maksustamise hinnast. Näiteks on seni olnud neis hinnatsoonides kahehektarilise kinnistu keskmine maamaks 350 krooni aastas, uue määra järgi tuleks 534 krooni. Tõus oleks 50 protsenti ehk peaaegu 200 krooni. Rannakülades ning mujal tsoonides jääks maamaksumäär samaks.

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Herko Sunts teatas, et komisjon arutas vallavalitsuse ettepanekut ning jäi seisukohale, et kõiki maksumaksjaid tuleks käsitleda võrdselt, ei tohiks olla elanikegruppe, kellel maamaks kasvab ja kellel mitte.

Majanduskomisjoni ettepanek oli tõsta ranna-alade senist maksumäära, mis oli 1,2 protsenti, 2011. aastaks 1,3 protsendile ning põllumajandusmaa ja loodusliku rohumaa maksumäära praeguselt 1 protsendilt 1,1 protsendile. Sel juhul kasvaks ka rannakülades maamaks umbes 200 krooni võrra, lisas ta.

Andres Paomees vaidles vastu: „2005. aastal viidi Kuusalu vallas elamumaa maamaks ühesugusele protsendile ning rannatsoonides tuli hakata kahehektarilise kinnistu eest maamaksu tasuma 800 krooni asemel 2500 krooni. Hinnavahe on seitsmekordne. See tähendab, viis aastat on rannakülade inimesed tasunud maamaksu seitsmekordselt rohkem. Näide on toodud Lahemaa rahvuspargis asuva küla kohta, sellest on 50prot­sendiline maksusoodustus juba maha arvatud.”

Henn Pärn lausus, et kuna IRLi seisukoht on maamaksu suhtes teine, siis tema ei saa hääletamises osaleda.

Enn Kirsman esitas seepeale üleskutse kõigile IRLi liikmetele – hääletada põhimõtteliselt maamaksumäära vastu ning mitte kehtestada vallas maamaksu.
 
Sulev Valdmaa kommenteeris, et ehkki jagab IRLi liikmena erakonna vaateid maamaksu kohta, ei saa ta olla sellise ettepaneku poolt: „Kui maamaks kaotatakse üleriigiliselt, siis kehtestatakse omavalitsustele alternatiivsed sissetulekuallikad, praegu neid pole.”

Esmalt hääletati läbi majanduskomisjoni parandusettepanek. Selle poolt olid 2 volikoguliiget, vastu 9, erapooletuid oli 4 ja üks ei hääletanud. Istungil osales 16 volikoguliiget.

Herko Suntsi ettepanekul kuulutati välja viieminutiline vaheaeg ning osa koalitsiooniliikmeid läksid omavahel nõu pidama.

Pärast vaheaega pani volikogu esimees hääletusele vallavalitsuse eelnõu. Selle poolt olid 11 volikoguliiget, vastu 3, erapooletuid 1, ei hääletanud 1.

Seega läks läbi vallavalitsuse ettepanek ning Kuusalu vallas on alanud aastal maamaks sisemaa hinnatsoonides senisest kõrgem – 1,8 protsenti. Mujal jääb maksumäär samaks: rannapiirkonnas 1,2 protsenti, põllumajandus- ja looduslikul rohumaal 1 protsent. RMKle kuuluvatel metsaaladel ning kaitseministeeriumi halduses oleval polügoonil Suru, Tõreska, Pala, Koitjärve ja Kolgu külades on maksumäär 2,5 protsenti maa maksustamise hinnast.

Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et sisemaa maamaksutõus toob vallaeelarvesse aastas juurde hinnanguliselt 750 000 krooni. 

Kuusalu vallaeelarvesse laekus 2010. aastal maamaksust 4,75 miljonit krooni ehk 95,1 protsenti planeeritust.

Eelmine artikkelAutode kokkupõrge
Järgmine artikkelKuusalu valla tänuüritusel sai aastapreemia AARNE IDAVAIN