Kuusalu volikogu revisjonikomisjonist

1379

ENN KIRSMAN, HENN PÄRN ja URMAS PAOMEES esitasid volikogu istungil avaldused revisjonikomisjonist lahkumiseks.

Kuusalu vallavolikogu 22. detsembri istungi alguses teatas Enn Kirsman opositsioonis olevast Meie Kodu nimekirjast, et annab volikogu esimehele üle kirjaliku avalduse arvata ta revisjonikomisjoni koosseisust välja.

„Revisjonikomisjon ei ole sisuliselt asunud täitma volikogus kinnitatud tööplaani, seega puudub volikogul vähimgi kontroll vallavalitsuse ja ka valla teiste asutuste üle ning ma ei soovi kanda kaasvastutust tegemata töö eest,” selgitas ta.

Seejärel esitasid kirjalikud avaldused enda vabastamiseks revisjonikomisjoni liikme kohalt ka Kuusalu valla koalitsiooni kuuluvad Henn Pärn  IRLi ja Urmas Paomees Reformierakonna nimekirjast.

Vallavolikogu esimees Andres Paomees sõnas istungi lõpus, et volikogul ei ole enam revisjonikomisjoni, kuna selle neljast liikmest on kolm tagasi astunud: „Komisjon ei ole tööd teinud, koos käis paaril korral, viimati juunikuus. Tuleb öelda, et komisjoni töö on olnud mitterahuldav.”

Henn Pärn põhjendas pärast istungit Sõnumitoojale, et komisjonis pole mitu kuud tegevust toimunud: „Kui algas Kuusalu Soojuse skandaal, oleks revisjonikomisjoni esimees kui Kuusalu Soojuse endine tegevjuht pidanud komisjoni esimehe kohalt tagasi astuma. Kuna ta seda ei teinud, lahkun komisjonist.”

Urmas Paomees sõnas, et teab vabaajakomisjoni esimehena, kui tihti tuleb pidada koosolekuid, kuid revisjonikomisjon on töötanud vähe, viimane koosolek oli juunis ning ta ei soovi vastutada tegemata töö eest: „Komisjoni saab kokku kutsuda selle esimees või aseesimees, kui esimees on puhkusel või muul põhjusel ära. Kuna revisjonikomisjoni esimees ei ole teatanud oma äraolekust, ei saa keegi teine kokku kutsuda.”

Revisjonikomisjoni esimees Raul Valgiste ei osalenud 22. detsembri volikoguistungil. Ta tõdes kolmapäeval, 29. detsembril, et septembrikuus rääkis vallavanemaga enda võimalikust tagasiastumisest, kui koalitsioonist leitaks komisjonile uus juht: „Kuid revisjonikomisjoni esimehe koht ei ole kuigi populaarne. Minu taandumisküsimus kerkis üles, kui Enn Kirsman kritiseeris avalikult 1,9 miljoni krooni andmist Kuusalu Soojusele. Henn Pärn võttis siis koalitsioonikoosolekul kriitiliselt sõna ja viitas, et võiksin tagasi astuda. Arutasime, et ei ole kedagi asemele panna ja nii see jäi.”

Revisjonikomisjoni töö kohta sõnas Raul Valgiste, et 2010. aasta teises pooles oli see tõesti mitterahuldav: „2010. aastal on komisjonil olnud neli koosolekut: 20. jaanuaril, 19. märtsil, 19. mail ja 7. juunil. Pärast suvepuhkust pole komisjon koos käinud. Jäin augustis meie perre sündinud väikese lapsega koju, palju oli tegemist ka ameti üleandmisega Kuusalu Soojuses. Septembris alustasin õpinguid päevases doktoriõppes. Samas tuleb öelda, et komisjoni töösse on jätnud jälje ka koalitsioonisisesed pinged ja vastastikuse usalduse puudumine. Revisjonikomisjon ei peaks olema poliitilise ärategemise vahendiks.”

Volikogu revisjonikomisjoni esimees ja ka kõik liikmed valitakse salajasel hääletamisel. Teiste volikogukomisjonide puhul nõuab seadus, et salajasel hääletamisel valitakse nende esimehed ja aseesimehed, liikmed kinnitatakse esimeeste ettepanekul ja avaliku hääletamisega.

Enn Kirsman saatis Sõnumitoojale aasta lõpus lisakommentaari: „Demokraatia üks kirjutamata reegel on, et revisjonikomisjoni või muu täidesaatvat võimu kontrolliva organi juhtimine antakse opositsioonile, miks siis Kuusalus see nii olla ei võiks?”